Tijdens de winter 1995-1996 verbleven er in het noordelijk Deltagebied tenminste vier en maximaal zes onvolwassen Zeearenden. De vogels zwierven van Biesbosch tot en met de Spuintond en tot ver in het Krammer-Volkerak. Deze foto is genomen op 17 februari 1996 langs het Hollandsch Diep. Laatste waarneming op 25 maart 1996, Ventjagersplaat. Foto bijschrift: Gerard Ouweneel. Een opvallende stijging kunnen we constateren in de aantallen Grauwe Ganzen. Hadden we vorige jaren geregeld vier- a vijfduizend Grauwe Ganzen in onze telgebieden.de afgelopen winter waren dat in de maanden november, december en januari rond de 8000. De grootste groepen kwamen we tegen in de speciale natuurgebieden die ons eiland rijkis.nldeZuiderdiepgorzen, Scheelhoek,slikken van Flakkee, de Grasgorzen bij Stad en Den Bom mel en de Krammer Slikken. Ook voor de Brandgans werden bijzondere aan tallen vastgesteld. Met bijna 28000 ex. was januari de beste maand en ook voor deze soort gold dat de rustige, beschermde natuurgebieden hel meest aantrekkelijk zijn. Op de Zuidelijke Slikken bij voorbeeld waren in januari 15.000 Brandganzen verzameld. Een neergaande lijn moesten we constateren voor de Rotgans. Slechts in januari waren er iets meer dan 1000, daar waar enkele jaren geleden ruim 1500 Rotganzen normaal was. In december werden 6 D wergganzen gezien inde Galathee. Tabel 2. Aantal roofvogels op Goeree-Overflakkee in de winter 1995-1996. Soort/ okt. nov. dec. jan. feb. mrt. Bruine Kiekedief 6 7 5 8 4 4 Blauwe Kiekedief 1 7 20 8 4 2 Sperwer 4 8 9 3 5 4 Buizerd 34 55 54 62 49 32 Ruigpootbuizerd - 2 1 2 3 - Torenvalk 60 55 32 60 26 29 Smelleken - 3 6 3 2 1 Slechtvalk 2 2 3 3 2 2 Rode Wouw - - 1 - - - Zeearend - - - 1 - - Roofvogels Bruine Kiekendieven overwinteren in klein aan tal in Nederland. Zelfs deze koude winter bleven ze in alle tellingen voorkomen. De Blauwe Kieken dief is wel een echte wintervogel voor Goeree- Overflakkee. Toch kwamen er niet echt veel mel dingen binnen. Een uitzondering moeten we 41

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 11