Aerdgos. Voor een derde suggestie, die mij het meest aannemelijke lijkt, komen we op de Wad deneilanden terecht. OpTexel zijn ook vanoudsher brakke grasl anden met een vegetatie gedomineerd door Zilte rus aanwezig. De oude volksnaam voor Zilte rus opTexel is "Harend', en een dergelijk gras land heette'Harendland' (5). De oorsprong van de volksnaam van Zilte rus op zowel Texel als Schou wen zou dus 'haar' geweest kunnen zijn. En inder daad kan een dichte, aaneengesloten vegetatie van Zilte rus de associatie met haar oproepen. Op Schouwen zou het dan begonnen zijn met "Aer- gos', later verbasterd tot 'Aerdgos'. Wie het weet mag het zeggen. Literatuur 1.Beijersbergen, J. J. de Maat, 1996. Gebiedsvisie voor de Zuidkust van Schouwen. Provincie Zeeland. Middelburg. 2.Buth, G.J.C., 1993. Decomposition and primary pro duction in salt marshes. Dissertatie. Rijksuniversiteit Utrecht. 3. Kuipers, S.F.. 1990. Perceelsvormen op Schouwen voor 1953. In: Oude veldnamen van Schouwen-Duiveland IV; Oostelijk- en Midden-Schouwen. M.K.Buth e.a.; 7-34.Ver.Stad en Lande, Zierikzee. 4. Vrieze,W.P.,de,1976. Historie van de boerderij van de familie Smallegange te Haamstede. In: Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland). jrg. 1:91-103. Ver.Stad en Lande, Zierikzee. 5. Westhoff,V.&M. van Oosten, 1991. De Plantengroei van de Waddeneilanden. KNNV, Utrecht. I Boven: Zilte rus-vegetatie. Foto: Kees de Kraker. Onder: Fragment van de kaart van Schouwen.Tholen en St.Philipsland die in 1662 door Blaeu werd uitgegeven. T .HlOtrwiRS HA-VEirsff 48

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 18