Den Haert en het aertgos Toevallig kwam ik bij het lezen van het boek van Westhoff en Van Oosten over de vegetatie van de Waddeneilanden de vermelding van "Harend" en "Harendland" tegen, voor Zilte rus en buitendijks hooiland met daarin veel Zilte rus. Vandaar mijn suggestie aan Gert-Jan. Ooit was het gebied, dat nu de Zouten- en Zoe ten Haard wordt genoemd, ook zulk "Harend land", wat meteen de herkomst van deze naam ver klaart. Op een kaart van Fokker (1909), die de situatie op Schouwen rond het jaar 1000 zo'n beet je weergeeft, zien we hier een soort sluftergebied met schorren. Oostelijk van de Haard is de zeereep niet gesloten en heeft de zee toegang tot het gebied, een vergelijkbare situatie als nu bij de Kwade Hoek op Goeree. Bij latere bedijking bleven de duinen voor de Haard een zwakke schakel in de waterke ring en liep het gebied meermaals vol, zoals onder andere in 1717en 1754. Waarschijnlijk is de Texelse naam "Harend" voor Zilte rus ook op Schouwen in gebruik ge weest, maar dan wel op zijn Zeeuws uitgesproken met een stomme h en de Schouwse ae-klank. Niet eens onmogelijk is dat Noord-Hollandse veeboe ren, die zich misschien aan het begin van de zeven tiende eeuw op Schouwen vestigden en er hun ka rakteristieke stolpen bouwden, hun streeknaam voor deze plant en vegetatie naar hier meenamen. Al weet ik niet of de naam voor de Haard ook al in geschriften of op kaarten van voor 1600 vermeld staat. De naam kan ook in een groter taalgebied in gebruik zijn geweest. Bij een bezoek aan Texel in formeerde John nog eens naar de herkomst van de naam "Harend". Voor Texelaars bleek dat geen enkel probleem: het "harende karakter" van het ronde gladde gewas, was immers overduidelijk! Kees de Kraker John Beijersbergen Literatuur BEIJERSBERGEN, J.. 1990. Een oude steenglooing op het Noorderstrand van Schouwen. Sterna 35:4-7. Fokker. A.J.F.. 1909. Schouwen voor 1600. Lakcnman Ochtman, Zierikzee. WESTHOFF, V.&M. VAN OOSTEN, 1991. De planten groei van de Waddeneilanden. KNNV. Utrecht. 49

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 19