Avondrose DoorJohcin Everaers Naar west, naar de monding van de Petit Rhone. Langzaam schuift een zevental Fla mingo's door de Etang des Launes. Als op afspraak zijn ze daar en ik vervolg er mijn tocht langs de vernieuwde waterkering. Het doel is Flamingo's te zien. Flamingo's op avond vlucht van de foerageerplaatsen in de Petit Camargue of van nog westelijker naar de slaapplaats die ik vermoed in de omgeving van Salin de Giraud. Daar. in de nabijheid van de broedkolonie, waar ik jaren geleden een leger natuurfotografen aantrof. Het was eind mei 1977. Ze wachtten er op de vlammenzee. Uren kon het duren, dagen, maar eenmaal zouden ze opgaan. Massaal. Massaal tegen een zinderende lucht. Kilometers van tevo ren al zag ik waarschuwingen op borden langs de dijkjes,die de zoutpannen onsluiten. "N'effrayez pas les Flamants." Het werkte op m'n lachspieren en ik hoedde me ervoor de rondtoerende Belgen niet meer dan nodig van hun stuk te brengen op de toch wel zeer moeilijk begaanbare dijkjes. Volkomen ongeschikt terrein voor een V. W. kever. Naar de Petit Rhöne nu. Geen barre tocht, want de Mistral is tamelijk mild en snel, te snel eigenlijk, is het doel van mijn tocht bereikt. Rose, rood en zwart vliegt een eerste groep van zestig voorbijFlamingo's naar het oosten tegen een donkere dreigende lucht boven de moerassen. Ook boven zee nu enkele groepen, ver verwijderd. De zee is nog behemeld door een zonnelucht en ik prefereer de vogels tegen een donker fond. Land inwaarts richt ik dus mijn blik. Verschillende grote groepen glijden voorbij. Alleen al over land zijn er ruim vijfhonderd langsgetrokken op het moment dat mijn aandacht naar zee wordt gelokt. Starriet....schiet het door de lucht. Grote Sterns foeragerend nog en volop duikend in het blauw van de Middellandse Zee. In een langgerekte strook nu ook tientallen Visdiefjes boven een visrijke plek in het verlengde van de golbreker die in zee wijst op de plaats waar aan de landzijde zich het graf van de Baron de Baroncelli be vindt. Op de detailkaart staat het aangegeven met een ster. Ik denk terug aan zigeuner feesten, Sainte Sara.de pocessie en aan toen het nog een echt feest moet zijn geweest. En zingend ga ik verder. "Salut,salut,les Saintes MariesIk zoek geen bootjes op zee,geen Saintes Maries, maar door mijn kijker zie ik grotere vogels dan sterns. Groter en impo santer. Ze komen dichterbij en ik determineer een juveniele Jan van Gent. Opvliegend uit het water en weer duikend. Nog één en pal voor de monding van de Petit Rhone een volwassen exemplaar. Verschillende vogels nu in mijn gezichtsveld en uiteindelijk tel ik 63 Jan van Genten voor de kust. Zaterdag 13 april 1985 - 63Jan van Gent - Monding Petit Rhone -19.20 uur. De "Kist" is er nogal vaag over en ook mijn andere veldgidsen helpen niet verder. In de branding staat een visser. Met vier hengels tegelijk beproeft hij zijn geluk. "Vous êtes d'ici?" begin ik voorzichtig. "Non, mais je connais le coin." Veel ver trouwen heb ik er bij die woorden al niet meer in. Ik wijs hem op de genten en vraag of hem dat bekend voorkomt. Jazeker, meeuwen ziet hij wel vaker. Bijzondere soorten ook, vooral bij storm. Me verzekerend dat het onlangs nog gestormd heeft, wijst hij me op een smal reepje aangespoelde schelpen. "Fou de Bassan?" Met een veelbetekenen de glimlach om zijn lippen: "Non, connais pas" Of ik hem nu wil excuseren. Hij heeft waarschijnlijk beet. "Bonne chance" sputter ik nog. Onder een vallende avond loop ik langs de waterlijn huiswaarts, terwijl nog steeds Flamingo's in groepjes naar de slaap plaats trekken. Een dode juveniele Eidereend ligt vers op het strand. Een teervogeI,die me doet denken aan thuis en noordelijker streken. Dit verhaal is overgenomen uit de bundel "Een Boomkruiper op het Malieveld". Everaers 1995. 50

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 20