Foto: Wim cle Vos. 51

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 21