m E3 rxstm-ontviWcei ino EJHj te Kcncho^eri natuj-peb ied' ËÉi beiveer-speb i ed bewlaand bos/ i cndech ,e 1 «leeni isi baoaarp 1 crvl spcnlcne boecr-ituiW<e 1 mg .OUDDORP Basiskaart voor de indeling van beheers-, reservaats-, bos- en natuurontwikkelingsgebied. heeft desondanks toch erg veel moeite gekost het min. van landbouw te overtuigen van de noodzaak van deze beheersvorm. Uiteindelijk is dit toch ge lukt, maar nu doet zich het trieste feit voor dat zon der enige vorm van overleg de proef is beëindigd. Het betekent dat als straks de overeenkomsten kunnen worden afgesloten een aantal mensen weer opnieuw kan beginnen, ervaring verloren gaat en er niet veel good-will en vertrouwen voor de toekomst wordt gekweekt. Een gemiste kans. Een ander aspect betreft het peilbesluit. Gelijk tijdig met het landinrichtingsplan wordt een nieuw peilbesluit vastgesteld. Ook dit is inmiddels zo goed als rond. Wel doen zich nog enige probleem pjes voor met mensen die bang zijn in de toekomst natte kelders of kruipruimtes te krijgen, doordat in enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden het waterpei 1 omhoog gaatNu het bestuur van het wa terschap een stuk groener is geworden mogen we hopen op een voor de natuur in ieder geval aan vaardbare oplossing. Verder wordt in het zandwallengebied een proef uitgevoerd met een aantal stuwen om te kijken of het mogelijk is het water wat langer vast te houden. Helaas zijn er ook hier mensen, die bang zijn dat hun belangen worden geschaad en daarom niet van harte mee lijken te willen werken. Ook het weer werkt niet bepaald mee. Door de extreme droogte van nu al bijna een jaar valt er weinig water vast te houden. Inmiddels heeft de schatting van alle gronden plaatsgevonden. Ieder stukje grond heeft van de schatters (een aantal agrariërs uit de streek) een bepaalde waarde gekregen. Met behulp van de computers van het kadaster en de landinrichtings- dienst wordt met de oppervlakte, de waarde en de ligging ten opzichte van de boerderijen bepaald hoe de gronden in de toekomst komen te liggen (toedeling). Ook zijn de bestekken voor de wegen en fietspaden opgesteld en inmiddels met de aan grenzende bewoners doorgesproken. Tot slot is de grondverwerving al die tijd doorge gaan. De hoeveelheid die zou moeten zijn aange kocht is er echter nog lang niet. Als dat zo blijft kan dit vooral voor het vormen van de nieuwe natuur gebieden een probleem worden. Start uitvoering Na ongeveer 8 jaar praten is het dan eindelijk zo ver. De uitvoering kan gaan beginnen! Het eerste werk zal zijn de "verbetering" van de wegen in het gebied. Een onderdeel van het plan waar de na tuurbescherming niet bepaald gelukkig mee is. Maar ja het is nu eindelijk wel eens tijd dat er iets gaat gebeuren, ook al is het iets waar je als natuur- en landschapbeschermer niet bepaald bij staat te juichen. Er zal ook een tijd komen dat de nieuwe natuurgebieden zullen worden ingericht en daar zullen wij dan maar naar uit zien de komende jaren. 53

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 23