Interessante waarnemingen Waarnemingen voor deze rubriek graag bijtijds doorgeven aan de onderstaande kontaktpersonen. Schouwen-Duiveland Roodkeelduiker 8-3-"96,4 ex., Brouwersdam zeezijde in de kom van de inlaat, S. Hart; 12-3-'96,135 ex., aldaar op zee,P.L. Meininger, P.A. Wolf;30-5-'96,1 ex. (2 kj.),Cau- wers Inlaag. G.v.d. Ende. Roerdomp 2-l-'96,1 ex.. Schelphoekkreek, P.L. Meinin ger e.a. Kleine Zilverreiger l-l-'96.1 ex., Schelphoek Stolpweg, E. Sanders;2-l-'96,1 ex., aldaar, P.L. Meininger e.a.;5-l- '96,dood ex.,aldaar,G.Davidse (med. E.Sanders). Ooievaar 8-3-'96,1 ex., overvliegend N O Neeltje Jans. H Verheij; 14-4-'96, 1 ex. thermiek. Haamstede Slotbos, G.v.d. Ende; 18-4-'96, 1 geringd ex.. Haamstede Hoge- zoom.fam. Slijkhuis. Lepelaar 15-2-'96,1 ex., Grevelingendam.N. Baart; 13-4- '96,1 ex.,Zuidhoekinlaag,G.v.d.Ende; 15-3-'96,l ex.,tus sen Ellemeet-Serooskerke, K.W Varekamp; 17-3-'96, 2 ex.,Flaauwers Inlagen. J.S. Kelder; 10-4-'96,2 ex., aldaar, Latupeirissa;28-4-'96,2 ex., aldaar, J.S. Kelder; 14-5-'96,1 ex., aldaar, E.A. Janssens; 7-5-'96,3 ex., Cauwers Inlaag, G.v.d. Ende; 8-5-'96,5 ex., Flaauwers Inlaag, J.S. Kelder; 16-5-'96,5 ex., aldaar, mw. H. Bakker; 18-5-'96,4 ex., al daar, G.v.d. Ende, A. Tijssen; 25-5-'96, 3 ex., Dijkwater, M.v.t. Hof; 27-5-'96,1 ex.. Zuidhoek Inlaag. VWG; 27-5- '96,1 ex.. Kakkersweel, P. Verkerk;30-5-'96,1 ex.. Noord- gouwe, P. Verwijs; 30-5-'96,1 ex., Cauwers Inlaag, G.v.d. Ende; mei'96.1 ex.,Zonnemaire.fam.A.Meuldijk. Zwarte Zwaan 31-3-'96, 1 ex., Zierikzee Boereweg, L.Tromper, G.v.d. Ende. Kleine Rietgans 10-l-'96, ad., Prunje, P.L. Meininger, C. Berrevoets; 12-1 -'96,37 ex., aldaar, E. Sanders. Canadese Gans 8-1 -'96,1 ex.. Prunje, E. Sanders; 17-5-'96, 1 ex. tussen Rotganzen, aldaar,A.C.W. v.d. Vet. Roodhalsgans8-l-'96, lex., Prunje, E.Sanders; 10-1-'96,1 ex,, aldaar. P.L. Meininger, C. Berrevoets. Nijlgans 23/26-3-'96, 2 ex., Noordgouwe Bosweg, K. Quartel; 12-5-'96, 2 ex., Christoffelpolder, C.v.d. Graaf; 13-5-'96,1 ex.. Dijkwater, C.v.d. Graaf;22/25-5-'96,1 paar. bouwland thv Damaanzet Schouwen, A. Essink. Carolina Eend 10-5-'96,man,Schuddebeurs.P. Verkerk. Mandarijneend 27/29-5-'96,1 paar. Schuddebeurs, D.M. Schorer. Tafeleend 26-2-'96,1 ex., Schuddebeurs, D.M. Schorer. Nonnetje 9-2-'96,4 man en 3 vrouw, Cauwers Inlaag, M. de Vlieger. Kokardezaagbek 9-l-'96, man, Brouwersdam haven de Punt, P.L. Meininger, P.A. Wolf. Rode Wouw 22-2-'96. 1 ex., overvliegend zw Burgh en Neeltje Jans.P.A. Wolf. Havik 4-4-'96,1 ex..Haamstede Slotbos.H.Ravesteijn. Slechtvalk 3-2-'96,1 ex., Nieuwerkerk Oude Polderdijk, T.v.Gennip. Waterral mei'96,2 ex.,Zonnemaire Zeedijk rietput.fam. A.Meuldijk. KleineTrap 23-3-'96,sub ad. man. Westenschouwense In laag-West, P.L. Meininger e.a. Griel 30-3-'96,1 ex.,Westenschouwen akker, P.L. Meinin ger, P.v. Tuil e.a. iMorinelplevier 12-5-'96,7 ex., Schelphoek Stolpweg, M. Broeders; 14-5-'96,8 ex., aldaar, E.A. Janssens. Bokje 28-l-'96,1 ex., Schelphoek, E. Sanders. Rosse Franjepoot 14-5-'96, 1 ex.. Weevers Inlaag, E.A. Janssens. Grote Burgemeester 3-2-'96,ad.,Brouwersdam zuid,P.L. Meininger; 8-1-'96. idem, aldaar, E.Sanders; 12-l-'96 zelf de ex. Schelphoek-haven, E. Sanders. Lachstern 7-5-'96,1 ex., biddend boven akker, Damaan zet Schouwen, T. Sluijter. Zeekoet 22-l-'96,7 ex..Brouwersdam. E.Sanders. Alk 22-l-'96,2 ex., Brouwersdam, E.Sanders; 22-4-'96,2 ex., Grevelingen thv Ossenhoek, C.v.d. Graaf. Kerkuil 12-5-'96,1 ex.,Schouwse Dijk,A.C.W.v.d.Vet. Ijsvogel 12-l-'96,1 ex.. Burghsluis haven, E. Sanders. Ransuil 3-2-'96,4 ex., Dijkwater.T.v. Gennip. Hop 15-5-'96,1 ex., Dijkwater, K.J. v.d. Velde. Grote Pieper 25-4-'96,1 ex.. Neeltje Jans,K. Leeftink. Witte Kwikstaart2-1-'96,1 ex., Prunje,P.L. Meininger e.a. Zwartkop 7-3-'96, man op vetbol. Haamstede, mw. F.v. Zalm. Huiskraai 2-1 -'96,1 ex., Watergat, P.L, Meininger e.a. Goudvink 14-4-'96,lex.,Zeepe Ijsbaan,N.Fran^ois. Overige Waarnemingen Wezel ll-4-'96,dood ex.,Scharendijke.fam.de Hooge. Hermelijn 22-4-'96, dood ex., Noordgouwe Groene Weg, mw. T.v. Hattem; 20-5-'96. 1 ex. met halfwas rat in bek, Zonnemaire Schapenweg.fam. A. Meuldijk. Zeehond 2-l-'96,1 ex. Oosterscheldekering thvTopshuis en 1 ex.thvvogeleiland.P.L.Meiningere.a.;9-6-'96,10ex., Zandplaat voor Vuurtorenpad, J. Glazenburg. Citroenvlinder 14-4-'96, 2 ex.. Haamstede Sluispad, T. Sluijter. Ted Sluijter Repel 7 4328 CG Burgh-Haamstede Tel. 0111-653014 Goeree - Overflakkee Kuifduiker 10-2-'96.10 ex. Brouwersdam (buitenzijde), D.J.G.Brand. Roerdomp jan. en febr., 1 ex. Haven Dirksland, M.v.d.Broek-Peute. Ooievaar 21 -1-'96 1 ex. molen Herkingen, D.v.d.Groef; 29-l-'96 1 ex. Stellendam, B. Paulus;4-3-'96,1 ex.Breede Gooi, C. Both. Lepelaar 23-3-'96,4 ex. Langs de weg Goedereede-Oud- dorp, M.v.d.Broek-Peute; 9-6-'96, 1 ex. Oude Dee, P. Baldé;6-6-'96,10 ex. Hellegatsplaten, C.Treels,14-6-'96,1 ex. Hellegatsplaten, C.Treels. Kleine Flamingo 10-2-'96, 2 ex. Brouwersdam, D.J.G. Brand. 56

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 26