Agenda Schouwen-Duiveland (Meer informatie over de hier genoemde activiteiten op blz. 55) 5 oktober Paddestoelexcursie op landgoed G ADR A o.l. v..leitje Lanting. Start 9.30 uur vanaf par keerterrein Vroonweg, Haamstede. 12 oktober Actieve-ledendag, uitnodiging en programma worden u tijdig toegezonden. 19 oktober Vogeltrek kijken o.l.v. vogelwerkgroep. Plaats: bovenaan trap rotonde Westenschou- wen vanaf 8.00 uur. Kleine Rietgans l-2-'96, 4 ex. polder Battenoord, R.P. Boot. Brandgans 18-6-"96,2 ex. Hellegatsplaten, C.Treels. Witbuikrotgans 28-l-'96, 4 ex. Brouwersdam, D.J.G. Brand. Nijlgans 4-4-'96, 18 ex. Oudeland van Oude Tonge, C.Treels;22-5-'96,2 ex. gors Den Bommel, B. de Boed. Casarca 16-3-'96,OudeTonge,D.v.d.Groef; 17-4-'96;l ex. Oudeland van Oude Tonge, C.Treels. Toppereend 28-l-'96, honderden Brouwersdam. D.J.G. Brand. Ijseend 4-2-'96,15 ex. Brouwersdam, D.J.G. Brand. Grote Zeeëend 10-2-'96 1 ex.(man)buitenhaven Stellen dam, D.J.G. Brand. Zeearend !3-l-'96,1 ex.Ventjagersplaten,D.J.G.Brand. Visarend 12-5-'96, 1 ex. Vrijheidsweg Ouddorp, Eelke Baldé. Kanoetstrandloper 4-2-'96 4 ex. Brouwersdam, D.J.G. Brand. Bokje 8-4-'96,1 ex. Noordelijke Slikken. K.Tanis. Grutto 28-l-'96,5 ex. Brouwersdam, D.J.G. Brand. Kerkuil 9-3-'96,1 ex. Herkingen.T. Both. Ransuil 24-3-'96,1 ex.'t Kiekgat.J.Blom. Groene Specht 3-3-'96,2 ex. (man en vrouw)Stellingweg Goedereede. D.v.d.Groef en J.v.d. Velde. Grote Bonte Specht 3-3-'96,2 ex. (man en vrouw), Stel- lingweg Goedereede, D.v.d.Groef en J.v.d. Velde. Rouwkwikstaart 16-3-'96, lex. polder Westplaat, J. Blom. Goudhaantje 24-3-'96,2 ex. Groenendijk Ouddorp, R.P. Boot. Staartmees 24-3-'96, 2 ex. Groenendijk Ouddorp, R.P. Boot. Boomkruipcr 23'-3-'96, 1 ex. Stellingweg Goedereede, D.v.d. Groef en J.v.d. Velde. Haakbek 24-3-'96 lex. Melissant, G. J. de Zoete. Overige waarnemingen Zeehond 13-l-'96,1 ex. Buitenhaven Stellendam, D.J.G. Brand. Wezel 30-5-'96,1 ex. Schaapsweg, C.Treels. Dick Wilbrink Fr. van Borselenstraat 9 3244 XD Nieuwe Tonge Haakbek (zie ook blz.54/55). Foto.Gertjan de Zoele.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 27