Eenenveertigste jaargang nummer 2 Inhoud: Sterna Tijdschrift van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland en de Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overtlakkee Redactie: John Beijersbergen. Kees de Kraker, Roel van Staaten Redactie-adres: Boogerdweg 12,4321 SN Kerkwerve,tel.0111-671672 Layout en tekeningen: Kees de Kraker. Burghse Ring 20,4328 LL Burgh-Haamstede, tel. 0111-653495 Druk:Lakenman Ochtman.Zierikzee Verschijnt 4 maal per jaar Inzending kopij voor de volgende Sterna tot 15 september. Inzendingen dienen getypt, danwel in goed leesbaar handschrift uitgevoerd te zijn. Wanneer men een PC gebruikt heeft, werkt het meezenden van een floppy, tijd- en kostenbesparend. Grafieken en tabellen liefst zo eenvoudig mogelijk of direct reproduceerbaar, in duidelijk zwart/wit, evenals bij gevoegde tekeningen en kaartmateriaal. Pag- 33 Post 34 Gerard L. Ouweneel,Frans Kooijman 36 Frans Beekman, Eiland in de Delta, een landschappelijke typering 40 Vogelwerkgroep Goeree-Overflakkee, Wintervogels Goeree-Overflakkee 1995-1996 43 Gert-Jan Buth, Aerdgos,over zoutvegetaties op Schouwen vroeger en nu 49 Kees de Kraker John Beijersbergen, Den Haert en het aertgos 50 Johan Everaers, Avondrose 52 WoutVisser,LandinrichtingOuddorp-West(8) 54 Korte bijdragen Enkele kanttekeningen bij nieuw handboek Natuurmonumenten Zeldzame gast in Melissant 55 Verenigingsnieuws Schouwen-Duiveland Activiteitenprogramma 1996 56 Interessante waarnemingen Agenda Omslag: 's Avonds vliegen de flamingo's bi j de Camargue naar hun slaapplaatsen. Johan Everaers beschrijft zijn waa nemingen tijdens een avond aan de zuidkust van Frankrijk in "Avondrose" (blz.50). Foto: Wim de Vos. Boven: De noordelijke sterrenhemel in augustus.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 2