Afslagkust Schouwen. Foto: Kees de Kraker. nenweook bij OosterscheldeenWesterscheldeen komt langs de Noordzeekust meer voor. De duinen van Schouwen zijn wel gezien als een naar het westen gekeerde halve maan. Dr.V.West- hoff merkte in 1%Ü opdat de punten van de maan sikkel vooral belangrijk zijn, want daar liggen im mers de Zoeten en Zouten Haard èn de Westen- schouwense Inlaag. Achter de hoge kalkrijke buitenduinen liggen op sommige eilanden nog oudere binnenduinen. Voorbeelden zijn de HeveringenopVoorne.de ou dere duinen op Goeree en de Vroongronden op Schouwen. Op het kaartje schreef ik Oudeland, de typerende benaming bij Ouddorp op Goeree, waarvan velen aldaar vinden dat het zó oud is dat ze het "geschapen grond" noemen. De duinbeek is vaak rechtgetrokken en heet dan duinwatering. Op de overgang naar de polder liggen de dorpen en landgoederen. Het woord manteling of duinzoom past hier goed. Op de zuidoostkant van de duinen buigt een strandhaak met duintjes zich vrij ver landinwaarts. Zowel op Schouwen en Goeree noemde men het laatste smalle duin de Punt. De zeedijk sluit erop aan. De Punt De twee foto's (zie blz 39) uit de jaren"50 laten de landschappelijke overeenkomst van de zuidoost punt van de Kop van Schouwen en de Kop van Goe ree goed zien. In beide gebieden ligt aan de zeekant een smal duin met een dichte begroeiing. Daarbin nen bevindt zich een rustige hoek waar klei bezonk en zoutplanten gingen groeien. Bij Westenschouwen is het schor al in de Middel eeuwen ingepolderd (Burgh en Westlandpolder). In verband met de oprukkende Oosterschelde is hier later een inlaagdijk gemaakt 1744). De zand weg snijdt links op de foto door deze inlaagdijk heen. Door graverijen takelde de vlierstruik er af. Op de achtergrond ligt de duinhelling met duin doorns, vlier en duinroos die heel fraai werd afge- 37

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 7