Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee Postbus 170, 3240 AD Middelhamis Bestuur Voorzitter: Albert van Harinxma thoe Slooten, Capelleweg 9,4306 PE Nieuwerkerk.Tel. 0111-413379 Sekretariaat:Martien Bekkens,W.G. Bootlaan 16,4328 LS Burgh-Haamstede.Tel.0111-653343 Penningmeester: Arnold van der Wees, Kreeftstraat 40,4301 ZD Zierikzee.Tel. 0111-415141 Ledenadministratie: Zie penningmeester Leden: John Beijersbergen.Boogerdweg 12,4321 SN Kerkwerve. Tel. 0111-671672 Bram Coomans, Zuiderzeestraat 8,4388 GR Oost-Souburg.Tel. 0118-472527 Sylvia Loschacoff-de Kanter,Eleereweg28,4317 AKNoordgouwe.Tel. 0111-401508 Teun Rosmolen,Lange Blokweg 3,4301 NW Zierikzee.Tel. 0111-413158 Gert-Jan Buth.Oude Zandweg 14,4327 SE Serooskerke.Tel. 0111-671533 Koördinatoren: Jeugdvogelwacht: Mijni Schiettekatte, Steenbank 70,4301 ZR Zierikzee.Tel. 0111-414783 Werkgroep schoolbiologie: Jeltje Lanting,Grachtweg 16,4301 KJ Zierikzee.Tel.0111 -416367 Werkgroep Aktief terreinbeheer: Henk Dalebout,Markt 26,4318 AH Brouwershaven.Tel.0111 -692535 Plantenwerkgroep: Corrie de Vos, Keetenstraat 6,4301 WB Zierikzee.Tel. 0111-413680 Vogelwerkgroep:Ted Sluijter, Repel 7,4328 CG Burgh-Haamstede.Tel. 0111-653014 Bibliotheek/archief:Teun Rosmolen,Lange Blokweg3,4301 NW Zierikzee.Tel.0111-413158 IVN: Rita de Ligt, Hoofdpoortstraat 36,4301 AV Zierikzee.Tel. 0111-412320 Vogelasielhouder (F/A vergunning): Haamstede: Ken Buth, Hoogezoom 9.Tel. 0111-652254 Haamstede:Theo de Kuiper (alleen roofvogels en uilenVertonsweg 10.Tel. 0111 -652003 Adreswijzigingen en ledenadministratie: Arnold van der Wees, Kreeftstraat 40, Zierikzee.Tel. 0111-415141 Bank: Rabobank Zierikzee, nr. 3751.177.817 Postgiro: 59368 Beide t.n.v. Natuur-en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Zierikzee Minimum kontributie ƒ15,00 per jaar Bestuur: Voorzitter: Bram Schrier, Voorstraat 35,3245 BG Sommelsdijk.Tel. 0187-484317 Sekretaris: vacant Penningmeester: Corrie Wilbrink, F. van Borselestraat 9,3244 XD Nieuwe Tonge.Tel. 0187-651596 Ledenadministratie: Zie penningmeester Bestuursleden: Roel van Staaten, Dahliapad 40,3251 CK Stellendam.Tel.0187-493526 Durk Visser, Vissersdijk3,3241 EG Middelharnis. Tel. 0.187-485695 Koördinatoren: Vogelwerkgroep:KrijnTanis, Dorpsweg 16,3253 AH Ouddorp.Tel.0187-681045 Plantenwerkgroep: Lien de Wit, Oudelandsedijk 7,3255 LN OudeTonge.Tel. 0187-641241 Clari Tanis,Dorpsweg 16,3253 AH Ouddorp.Tel. 0187-681045 Terreinbeheer: Kees vanT Zelfde, Prins Bernhardlaan 42,3241 VD Middelharnis. Tel. 0187-485566 Anton Tromper.Rembrandtlaan 159,3241 AJ Middelharnis. Tel. 0187-484156 Planologie en beroepschriften: Jos Hendriks,Kranendijk 18,3258 LJ Achthuizen.Tel. 0187-641671 Kontaktpersoon Sterna: Roel van Staaten, Dahliapad 40,3251 CK Stellendam.Tel. 0187-493526 Kontroleur Jachtwet: Martien v. Drunen, Krammerdijk 1,3256 LH Achthuizen.Tel. 0187-641560 Bank: Rabobank Middelharnis,rek.nr.. 1409.07.955 Giro: 2940138 Beide t.n.v. Ver. voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee Minimum kontributie ƒ15,00 per jaar

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 28