Eenenveertigste jaargang nummer 3 Inhoud: Sterna Tijdschrift van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland en de Vereniging voor Natuur- en Landschapsbeseherming Goeree-O verflakkee Redactie: John Beijersbergen, Kees de Kraker, Roel van Staaten Redactie-adres: Boogerdweg 12,4321 SN Kerkwerve, tel. 0111-671672 Layout en tekeningen: Kees de Kraker,Burghse Ring 20,4328 LL Burgh-Haamstede, tel. 0111-653495 Druk: Lakenman Ochtman,Zierikzee Verschijnt 4 maal per jaar Inzending kopij voor de volgende Sterna tot 20 november. Inzendingen dienen getypt, danwel in goed leesbaar handschrift uitgevoerd te zijn. Wanneer men een PC gebruikt heeft, werkt het meezenden van een floppy, tijd- en kostenbesparend. Grafieken en tabellen liefst zo eenvoudig mogelijk of direct reproduceerbaar, in duidelijk zwart/wit, evenals bij gevoegde tekeningen en kaartmateriaal. P3g' V^/DOELB^ 57 Gerard L. Ouweneel, "Mijn verschoningen..." 59 Kees de Kraker, Vlindersin 1996 60 Kees de Kraker, Over Zeearenden 65 Gerard L. Ouweneel, Oprukkende randstad, over windturbines en ecologische infrastructuur in het Noordelijk Deltagebied 70 Roel van Staaten, Koudenhoek 71 Dick Wilbrink, Vogel van het jaar 1996 op Goeree-Overflakkee 72 Kees de Kraker, Een Heggerank in de tuin 75 Publicaties Gebiedsvisie voor de zuidkust van Schouwen Broedvogels van het Noordelijk Deltagebied 1991 79 Korte bijdragen Een koekoeksjong in een winterkoning nest 80 Interessante waarnemingen Agenda Omslag: Oude beukenbossen vormen het broedbiotoop van de Zeearend in Sleeswijk Holstein. Foto:Kees de Kraker.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 2