Op stap "Mijn verschoningen met Gerard Ouweneel De rotskust van Cape Clear. Foto:Kees de Kraker. "It is still summer, but the.days are getting perceptibly shorter and the weather a little cooler. Before August is over there will be a suggestion that a fire would be comfortable after dinner". Deze zin van Edward Grey, uit zijn aardige boekje "The Charm of Birds", bracht mijn Ierse vriend Peter tot opwinding: "Gerard,zie je het voor je Lord Grey gaat eind-augustus op een na middag wat rondkuieren over landgoed Fallodon. Bij terugkeer treedt zijn butler hem tegemoet om het diner door te nemen, waarbij zijn heer de suggestie krijgt het glaasje port te gebruiken bij een ontstoken haardvuur. Wat een leven Peters' beschouwing over het vogelaarsbestaan in het Edwardiaanse tijdperk had plaats op Cape Clear, het Ierse zeevogelmekka, waar butlers ont breken om terugkerende vogelaars te onthalen op aangename voorstellen. Pubs zijn er overigens ruimschoots. Maar zo'n butler zou veel om handen hebben. Want zeevogels kijken op Cape Clear is wat anders dan roodborstjes op Fallodon. Wil de zeevogelfanaat op Cape Clear de grote en noordse pijlen, genten en stormvogeltjes binnen aange naam prismabereik krijgen, dan zal hij zich naar Blananarragaun moeten begeven. Waarbij "zich begeven" een understatement is.Toen ik, beladen met rugzak, telescoop, foto-uitrusting en nog wat accessoires aan de tocht langs de klifwand bezig was, kreeg ik de gewaarwording dat de klauterpar- tijen langs de kliffen van Skokholm en Runde in middels lang geleden plaatsgevonden moesten hebben. En het tempo dat de Blananarragaungan- gers aanhielden Ingegeven door de wens eerste te zijn. Omdat in de nazomer veel zeevogelaars op die barre klifpunt begeren te zitten, en er slechts een paar iets minder ongeriefelijke plaatsen beschik baar zijn. "Those louzy birds again" hoorde ik tijdens zo'n zware Atlantische bui een belendend vogelaar mompelen, schuilend onder wat wappe rend, volstrekt ondoelmatig plastic. De man zag er uit alsof hij zijn hele leven op dit klif had doorge bracht. Ik moest toen denken aan wijlen Jur, die tijdens zo'n klauterpartij langs door regen 57

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 3