'm niet redden? We besluiten tot een "chirurgische ingreep".Twee houden de patiënt vast met de buik naar boven. Ik heb een dubbele mosselschelp als- pincet. Een ander licht het omgeslagen achterlijf op. De patiënt is nietonder narcose en waardeert de behandeling niet zo. Er zijn twee dunnesteeltjes te zien, de twee piemels van de krab. Er wordt wat lauw omgegrinnikt. Tenslotte zijn we met een seri euze zaak bezig. Ik vertel dat ik harder heb gela chen toen ik ooit de term las voor 't mannelijk ge slachtsorgaan van de krab. Meer een term voor de HEM A afdeling pennen,gummen en vulpotloden, nl.: een copulatiestift. Na veel gepriegel met de "pincet" lukt 't om het krabbezakje los te trekken. Er gaat een gejuich op. Ze hebben een krab gered Ik krijg 't niet over m'n hart te zeggen dat hij het misschien toch nietover- leeft, omdat z'n hele lijf eventueel al doorwoekerd is. Krabbenrace De leerkracht van de groep is inmiddels al een keer komen waarschuwen dat het bijna tijd is. Daarom worden de krabben door middel van een krabbenrace vrij gelaten. Het is spannend om te zien welke krab het eerst het water bereikt. Som mige blijven versuft zitten. Andere laten zich ra zendsnel van de stenen in het water vallen.Tijdens het teruglopen naar de trap vraag ik of ze wat is op gevallen aan het lopen van de krabben tijdens de race. Niemand kan iets bedenken. Als ik het heb over het zijwaarts lopen van de krab reageren ze verbaasd, natuurlijk doen krabben dat, dat wisten ze allang, niks bijzonders. Toch doen ze dat niet zomaar, een krab ademt door middel van kieuwen en het afvalwater, waaruit de zuurstof is opgeno men, spuit hij naar voren toe weg. Zou hij voor waarts lopen, dan zit-ie steeds in z'n eigen afvalwa ter en aangezien krabben haast alles op de reuk doen, is dat zeer onhandig. Vandaar de zijwaartse, achterwaartse, maar nooit voorwaartse bewegin gen van een krab. De excursie is ten einde, we nemen afscheid. Wie weet kom ik ze nog 'ns tegen, krabben vangend langs de dijk of bij de HEMA, afdeling pennen, gummen en vulpotloden. Marijke van Koeveringe, Schoolnatuurgids Werkgroep Schoolbiologie Schouwen-Duiveland Tekeningen uit: 't Wadlopertje. 89

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 11