Tabel 1Overzicht van de vegetatie op de onderszoekslokaties. Lokatiel- Ingezaaid voorjaar 1995,gecultivaterdenbijgezaaidmet Phaceliaen Bladramenas voorjaar 1996 Gevarieerde begroeiing met vanaf het begin van de inventarisaties 20/6 tot het eind toe op 16/10 veel bloeiende plan ten met Phacelia.Gele mosterd. Bladramenas, Reukeloze kamille. Tarwe en wat grassen als belangrijkste soorten. De eerste drie soorten vertoonden in de herfst een tweede bloei, kamille bloeide van begin tot eind. In de herfst grassen uitbreidend en Klein kruiskruid sterk in opkomst. Lokatie 2 -1ngezaaid voorjaar 1995, voorjaar 1996 bijgezaaid met Bladramenas dat slecht opkwam Voornamelijk grassen en Reukeloze kamille met aan de perceelskant een strook Bladramenas.Tussen de grassen nogal wal open plekken, die deels met mos begroeid waren. Grassen verder uitbreidend. Lokatie 3 - Ingezaaid voorjaar 1995 en verder niet bewerkt. Wildbloemenmengsel met in geringe mate o.a. Korenbloem. Klaproos en Ridderspoor. Reukeloze kamille echter overheersenden in de loop van het seizoen steeds dominanter aanwezig, een hoge dichte vegetatie vormend. Vanaf de slootkant grassen wat uitbreidend. Lokatie 4 - Bewerkt en opnieuw ingezaaid met Gele mosterd voorjaar 1996. Monocultuur van Gele mosterd dat op 20/6 al zo'n 10 dagen in bloei stond en ca. 1 week later grotendeels uitgebloeid was. Bodem tussen de planten kaal,later vooral Melganzevoet,Varkensgras en pollen Engels raaigras. In de herfst melk- distel en Grote ereprijs. Geen herbloei. Lokatie 5 - Bewerkt en opnieuw ingezaaid met Bladramenas voorjaar 1996. Monocultuur van Bladramenas die op 20/6 al minstens een week in bloei stond en twee weken later grotendeels was uitgebloeid. In oktober enige herbloei. Ondergrond lange tijd onbegroeid, wel een aantal plekken met Melganzevoet. In de herfst opkomst van Paarse dovenetel. Lokatie 6- Ingezaaid voorjaar 1995 en verder niet bewerkt. Wildbloemenmengsel met Korenbloem, Klaproos, Silene spec., Reukeloze kamille. Ridderspoor, wat grassen en in latere instantie ook aardig wat Cichorei. Vrij open vegetatie (lage bedekking) met wat mossen en veel gegraaf door mui zen. Reukeloze kamille geleidelijk wat uitbreidend,opkomst van ondermeer Klein streepzaad. Lokatie 7 - Bewerkt en opnieuw ingezaaid voorjaar 1996. Tijdens eerdere inventarisaties nog maar een kort en niet bloeiend gewas. Op moment van eerste inventarisatie op 26/7 maximaal een week in bloei. Monocultuur van Phacelia met aan de randen een paar planten Bladramenas. Het hele seizoen nauwelijks andere soorten in de ondergroei. In de herfst enige herbloei. 96

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 18