Eenenveertigste jaargang nummer 4 Inhoud: )T>VD kV Sterna Tijdschrift van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland en de Vereniging voor Natuur- en Landschapsbeschernhng Goeree-Overflakkee Redactie: John Beijersbergen. Kees de Kraker, Roel van Staaten Redactie-adres: Boogerdweg 12,4321 SN Kerkwerve, tel. 0111-671672 Layout en tekeningen: Kees de Kraker, Burghse Ring 20,4328 LL Burgh-Haamstede, tel. 0111-653495 Druk: Lakenman Ochtman, Zierikzee Verschijnt 4 maal per jaar Inzending kopi j voor de volgende Sterna tot 1 maart. Inzendingen dienen getypt, danwel in goed leesbaar handschrift uitgevoerd te zijn. Wanneer men een PC gebruikt heeft, werkt het meezenden van een floppy, tijd- en kostenbesparend. Grafieken en tabellen liefst zo eenvoudig mogelijk of direct reproduceerbaar, in duidelijk zwart/wit, evenals bij gevoegde tekeningen en kaartmateriaal. pag. 81 Gerard L. Ouweneel, Uilen 82 Mark Hoekstein, Dwergstern op Neeltje Jans: het debacle van 1996 en hoe verder 85 Harry Raad. Schelpcüstrand 87 Marijke van Koeveringe, Operatie krab 90 Jan-Willem Vergeer, Wat eet een Kerkuil in het Zeepe? 93 Kees de Kraker, Insekten op de akkerranden van "Zonnestraal" in 1996 99 Vogelverschrikkers 100 C. Appel, Nestbescherming van weidevogels in de "Oude Oostdijk" te Goedereede Schouwen-Duiveland 102 Schouwse planologische ontwikkelingen in 1996 104 Landinrichting Schouwen-Oost 105 Verslag excursies Vlinderwerkgroep Midden-Zeeland in 1996 108 Natuur-en Vogelwacht activiteitenoverzicht voorjaar 1997 109 Post Goeree-Overflakkee 110 Aktiviteitcnoverzicht 111 Vogel van het jaar 112 Interessante waarnemingen Omslag: Vogelverschrikker (detail) uit de beeldende kunstroute bij het boerderij festival "Zonnemaire buitenge woon". Deze vogelverschrikker kreeg de titel "Educatief vogelrestaurant" mee, een werk van Gerard Marinus Verkerke (zie ook: blz. 99). Foto: Kees de Kraker. Daarboven de zuidelijke sterrenhemel in januari. De afgebeelde sterrenhemels op de jaargang 1996 van Sterna zijn afkomstig uit het boek: Sterren en Planetentabel, van Ron van 'l Veer, verschenen in 1990 bij de Jeugdbondsuitgeve rij, Utrecht. ISBN 90-5107-009-8.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 2