Schouw en-Duiv eland die met die rooie oogjes konden we bijna niet vangen; ze bleven alleen boven het water vliegen en rustten uit op drijvende planten. Er vlogen er ook nog enkele met veel blauwe segmentjes. Kijk daar, Oooh wat een joekel zeg, wauw,,. Hij of zij heeft een metaalgroenglanzend borst stuk. "Ja 't is 'm; de Anax „De wat? Anax imperator, de Grote keizerlibel. Onderweg naar de picknicklocatie: Sperwer in de lucht. Wat is dat, 'n blauwe kiek? Jan: „nee, Torenvalkje". Pie. pie; Buizerds. Ralf:"even kijken bij dat bosje". „Er zit hier een horst, ik hoor de jongen. Bij de derde put in het bos, waar we de krentebollen en de broodjes hard en zacht met kaas en hmmmm heerlijke beenham opaten, hebben we uileindelijk van alle soorten waterjuffers een ex. gevangen. Even determineren (op naam brengen m.b.v. de Odontabel) en fotograferen be wijsmateriaal in een petrischaaltje: Kleine roodoogjuffer (Erythromma viridulum) en Watersnuffel (Enallagma cyaththigerum). Iemand zag daar plotseling een Bunzing oversteken vlakbij. Een ander: "kijk hier een Veenmol". Iedereen erop af. „Vlug foto maken": Klik,Wik,Wik,etc. En het beest maar graven. „Even wachten jongen, even fotootje maken, klik, klik, okee ga maar". De Veenmol of Aardkrekel (Gryllotalpa gryllotalpa) is zeldzaam in Bel- gie en Nederland. In het midden westen van Nederland komt hij wel voor en soms plaatselijk in grote aantallen. Van april tot in juni kan men in de avond en nacht het mooie tsjirpende geluid van de mannetjes beluisteren. De larven kunnen flink huishouden in moestuinen en daar weet Jan Piet van mee te praten. Maar nu eerst een lekker bakje koffie. Thee is er ook, meloen, appel, banaan, si naasappel. „Wat zit er nu weer op je shirt. Hop, even in T potje. Huh, een Kleine wespenbok (Clytus arietis), wat een grappig beest". "Genoteerd, laatmaarlos."Hee.kijk een Citroenlieveheersbeestje (Thea 22-punctata) op je arm". "Wat heb jij gegeten, dit beest eet meeldauw". Sorry Jan. ik kon het niet laten). Op de valreep werden onderweg nog een paar Huismoeders (Noctua pronuba) uit de bosjes gehaald en op naam gebracht. Uiteindelijk vertrok iedereen om een uur of 3 voldaan huiswaarts. Ralf en ik gingen nog even naar de Schotsman, "toch niks te doen" en "vrouw is toch niet thuis" (fanatiekelingen). 27 j uli, Rietdijk, Zonnemaire en haventje van Bommene de, 9 deelnemers; aanvang 14 uur. Het weer was twijfelachtig. Diverse telefoontjes naar excursieleider Jan Piet: "Gaat de excursie nog door, meneer. Jan Piet: "Er is wel redelijk veel bewolking,maar het is ook behoorlijk warm,de excursie gaat door". Ande re kant van de ljjn:, "Okee, tot straks". Exclusief voor de Natuur en Vogelwacht van Schouwen begeleidde Jan Piet en mijn persoon de deelnemers op de Rietdijk waar we Sint Jansvlinders,-rupsen en -poppen konden bewonde ren. We spraken naar de deelnemers onze dank en waar dering uit richting Stichting Landschapsbeheer Zeeland. De Sint Jansvlinderpopulatie is hier.dankzij het gefaseer de beheer, uitgevoerd door Stichting Landschapsbeheer Zeeland, behoorlijk. Namens de Sint Jansvlinders: be dankt SLZ. Verder zagen we hier ook nog een aantal ex. van de trekvlinders Nomophila noctuella en het Kool motje (Plutella Xylostella). Daarna gingen we naar het haventje van Bommenede waar ook nog Moeraswespen- orchissen gevonden werden. Jan Piet en ik waren voor de excursie al even gaan kijken. Absoluut, hier gaan we ook naar toe (zie de resultaten in de tabel). Het haventje van Bommenede: (voorlopig) de grootste populatie van (RodeLijstsoort) het Bruin blauwtje in Zeeland!Onge veer 400 meter, nog niet eens de helft van de dijk, werd af gelopen: ruim 150 exemplaren!! Het werkelijk aantal ligt waarschijnlijk op meer dan 300 ex.! 17 augustus, Haamstede/Biesterveld vroongronden en elzenieten, 14 deelnemers; aanvang 14uur. De familie van der Staaij uit Gouda (donateur) was ook aanwezig. We waren op dezefde lokatie als 20 juli maar de situatie was kompleet anders.Terwijl de Blauwe knoop hier en daar begon te bloeien stond de heide al in volle bloei, daarboven wemelde het van de vlinders met opvallend veel Bruine blauwtjes en Boomblauwtjes. Er vlogen ook nog enkele andere blauwtjes rond die we ech ter niet konden vangenWaren het nu Heideblauwtjes of Icarusblauwtjes? Weer een zandhagedis, maar zeer- verrassend; 10-tal- len jonge Boomkikkertjes. We vonden ze op een plek overal zonnend inde struikjes. In werkelijkheid waren er misschien wel een paar honderd. Voor zover mij bekend kwam de Boomkikker toch niet voor op Schouwen?** Ook een nieuweling voor Schouwen is de Eikepage. We konden het mannetje fotograferen. Hij zat in de elzenie ten op een braambloem te eten. Piet kon het ietwat be schadigde exemplaar makkelijk in een potje doen en ie dereen kon hem in de hand bewonderen. Bedankt voor de show: ga maar. De uil Calamia tridens is trouwens een prachtbeest: groene boven vleugels met witte nier- en oogvlekken. We vonden 'm rustend bovenin het gras. 24 augustus, vroon weide Valkenisse (KNNV Walcheren) 14 deelnemers; aanvang 14 uur. We hadden dit keer pech want alleen 's morgens was het echt mooi weer. Marcel was toen al even gaan kijken. 2 Kleine parelmoervlinders en een Oranje lucernevlin- der vlogen o.a. rond die we 's middags dus niet meer zagen.Tegen half 3, vlak na de start van de excursie,kwam de regen met bakken uit de hemel. We hebben zeker een uur in de auto gewacht. In de auto's ging een potje rond met daarin de Gladde vlinder (Ëilema lurideola). Het rupsje van dit beervlindertje leeft van korstmos sen. Uit eindelijk klaarde het een beetje op en zagen we toch nog een paar leuke dingen waaronder diverse soorten blauw tjes en enkele trekvlindersoorten waaronder 2 verse exemplaren van Udea ferrugalisJaarlijks worden slechts enkele tientallen exemplaren van deze soort bij deTrek- vlinderregistratie Nederland gemeld. **Eind zeventiger/begin tachtiger jaren zijn door bewoners vanTi-dorpaande rand van de vroongronden Boomkikkers uitgezet (red.). 106

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 28