Schouw en-Duiv eland Natuur- en Vogelwacht activiteitenoverzicht voorjaar 1997 Het is gelukt ook voor 1997 weereen aantal aardige activiteiten bijeen te sprokkelen. Een rijtje excursies op papier zetten is daarbij niet het grootste probleem, ideeën en mogelijkheden genoeg. De moeilijkheid zit 'm meestal in het vinden van mensen die hun kennis en tijd beschikbaar willen stellen voor de begelei ding. Je komt dan ook vaak bij dezelfde namen terecht.Een blijk van waardering aan het adres van die vrij willigers van binnen en buiten de vereniging is hier dan ook zeer op z'n plaats. Hieronder een overzicht van de activiteiten zoals die gepland zijn tot en met juni. In de volgende Sterna's zal het programma periodiek herhaald en. voor zover dat hier nog niet het geval.is wat uitgebreider beschreven worden. Misschien is het goed hier nog eens te vermelden dat alle excursies van de Natuur- en Vogelwacht voor iedereen gratis toe gankelijk zijn. Nodig dus gerust eens een (nog) niet in het vogelwachtersgilde opgenomen familielid, vriend of vriendin, buurman of buurvrouw uit voor een uitstapje in de natuur. Laat uw "gast" dan meteen ons fraaie verenigingsblad Sterna zien, waarna het vervolgens niet veel moeite meer kan kosten haar of hem over te halen uw goede voorbeeld te volgen en lid te worden van de "Vogelwacht". Even een tele foontje aan het achterop de Sterna vermelde adres van de secretaris of penningmeester en de aanmelding is een feit! Nu snel de volgende data in uw nieuwe agenda overgenomen: 18 januari Ganzenexcursie o.l.v. leden van de Vogel werk groep. Verzamelen om 9.30 uur bij de Heeren keet. Het kan knap koud zijn zo half januari; warm gekleed is een ganzenexcursie in het Schouwse Prunjegebied echter altijd de moei te waard. Drie ganzensoorten zijn er in ieder geval wel te vinden en met wal geluk misschien zelfs vijf! De mensen van de Vogelwerkgroep kennen ze bij naam en toenaam en kunnen alles vertellen over hun voedsel, gedrag en broedgebieden. De vele andere vogelsoorten in het gebied worden tijdens deze typische winterexcursie natuurlijk meteen "meege nomen". 1 maart Watervogels kijken langs beide zijden van de Brouwersdam. Om 9.30 uur wordt gestart vanaf de spuisluis aan de buitenkant van de dam. Ook hier is de Vogelwerkgroep verant woordelijk voor de begeleiding. Wie nog nooit heeft gezien waaraan steenloperljes hun naam danken; wie zich nog niet eerder verwonderde over het duikvermogen van de fuut of de start problemen van een "geladen" aalscholver, moet zich zeker melden voor deze excursie. Trouwens, er is op deze stek voor iedereen wel wat leuks te zien. Deskundige informatie van ervaren vogelaars maken het dubbel interes sant. 22 maart Voorjaarsplantenexcursie in het Slotbos te Haamstede. Het vertrek is gepland om 9.30 uur bij het toegangshek aan de Noordstraat. Met voorjaarsplanten als onderwerp van je wandeling loop je een bepaald risico. Vorig jaar (2 maart) waren er door hel late voorjaar weinig planten te ontdekken. Voor excursie leider Jan van Putten is dat geen probleem. Hij kent het bos goed en weet er ongetwijfeld iets leuks van te maken. Bovendien sloot hij een bezoek aan het aangrenzende Zeepe niet uit en een wandeling door dat gebied is altijd een zinvolle tijdsbesteding. In het Slotbos kan het knap vochtig zijn; laarzen aan dus. 12apriI Steltloperexcursie in het Dijkwater. Leden van de Vogelwerkgroep wachten de deelne mers om 9.30 uur op aan de Weg door het Dijk water, ter hoogte van het vogelkijkscherm. Be halve steltlopers vertoeven er ook veel eendensoorten in dit gebied. In verband met de voorjaarstrek is de kans groot dat deze ex cursie een uitgebreid waarnemingslijstje zal opleveren. Daarom: notitieboekje in de bin nenzak en laat de kijker niet thuis op tafel lig gen. 25 april Ledenvergadering in de Ger.Kerk aan de Plat- boslaan 1 te Haamstede. 8mei Vogelgeluidenexcursie (Hemelvaartsdag) in de Boswachterij. Start om 5.30 uur bij het par keerterrein aan de A.v.d.Weijdeweg.o.l.v. de kenners van de Vogelwerkgroep. 7juni Stadswandeling door Zierikzee in het kader van het "Op stap met het IVN- weekend". De leiding is in handen van mensen van de Werk groep Schoolbiologie van de IVN-afdeling Schouwen-Duiveland. Nadere informatie volgt. Voor inlichtingen over deze activiteiten kunt u terecht bij Bram Coomans, telefoon 0118-472527 (privé) of 0113- 211675 (kantoor). 108

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 30