!h Vogel Vogel van het jaar 1996 op Goeree-Overflakkee van het jaar 1997 op Goeree-Overflakkee in d" - rood vort rood juveniel Het jaar 1996 zit er weer zo goed als op. Wanneer u nog over waarnemingen van de Patrijs beschikt, stuur deze dan a.u.b. zo spoedig mogelijk naar Dick Wil brink. In het voorjaarsnummer van de Sterna zal Dick de resultaten van alle patrijzenwaarnemingen in een samenvattend artikel presenteren. Voor 1997 is de Grote Bonte Specht als vogel van het jaar voor Goeree-Overflakkee gekozen. De Grote Bonte Specht wordt de laatste jaren vaker waargeno men in de polders, nabij de dorpen en in de duinen. Alle waarnemingen van deze trommelaar zijn van harte welkom bij: Dick Wilbrink Fr. van Borselenstraat 9 3244 XD Nieuwe Tonge Tel. 0187-651596 li "7

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 33