Interessante Waarnemingen Waarnemingen voor deze rubriek graag bijtijds doorgeven aan de onderstaande kontaktpersonen Schouwen-Duiveland Parelduiker 10-8-'96,1 ex., Schelphoek-buiten, P. v. Dal sen; 6-10-'96,l ex..Oosterschelde Ihv. Plompe Toren, P.v. Dalsen Noordse Stormvogel 16-9-'96,1 ex.. Roggenplaat plaat, P.L. Meininger. E. Stikvoort Kleine Zilverreiger 11 en 17-7-'96,1 ex., Dijkwater, P.L. Meininger. P.A. Wolf; 26-7-"96 7 ex., aldaar, P.L. Meinin- ger,F.Arts;20-8-'96,l ex.,aldaar,P.L.Meininger; 18-9-'96, 1 ex.. aldaar, P.L. Meininger e.a.; 18-9-'96,3 ex., Schelp- hoek binnen. P.L. Meininger, P. de Keuning; 20-10-"96,1 ex., Dijkwater, G.v.d. Ende, H. Casteleijns Zwarte Ooievaar 30-7-"96,1 ex..Renesse Oude Hoeve., P. v. Dalsen; 15/16-8-'96.1 ex., Bruinisse, C.v.d. Burgh Lepelaar 18-10-'96,3 ex., Schelphoek binnen, P. v. Dalsen NiiIgans21-8-'96,14 ex.. Brouwershaven SchouwseDijk, K.Nikerk Zwarte Wouw ll-5-'96,1 ex. overvliegend. Weevers In laag,T.Eggenhuizen Ruigpootbuizerd 7-10-'96, 1 ex., Zierikzee Schouwse Dijk, A.C.W.v.d. Vet; 17-11 -'96 1 ex.,Eiland NeeltjeJans, K.Kammeraat Visarend (nagekomen) 2-10-'95, 1 ex. overvliegend, Schelphoek, K. Kammeraat; 16-9-'96,1 ex., Roggenplaat plaat, P.L. Meininger, E. Stikvoort Smelleken 7-10-"96. 1 ex.. Zierikzee Schouwse Dijk. A.C.W.v.d.Vet;8-10-'96,Eiland Neeltje Jans, P.v.Dal sen Slechtvalk 11-9-'96,ad.cf.,Koudekerkse Inlaag, P.L. Mei ninger. P.A. Wolf 20-10-'96, ad Dijkwater slikken, G.v.d. Ende, H. Casteleijns Waterral 14-10-'96,1 ex., Schelphoek, K. Kammeraat Steltkluut 4-8-'96,1 ex.,Flaauwers Inlaag, P. v. Dalsen Bontbekplevier 21/22-8-'96, 50 ex., Brouwersdam, J.v.d. Steeg Kleine Strandloper 18-9-'96,17 ex., Dijkwater. P.L. Mei ninger, P. de Keuning Rosse Fran jepoot 9-11-'96.1 ex..Zuidhoekinlagen, G.v.d. Ende Grote Burgemeester 18-9-'96,ad., Brouwersdam Kabbe- laarsbank. P.L. Meininger. P. de Keuning Kleine Alk 16-11-'96 1 ex. dood, Renesse strand, J.W. Maas Kerkuil 9-9-'96,2 ex.. Haamstede Meeldijk, PH. v. Rij9- ll-'961 ex. dood. Haamstede, J. Kostermans; 22-11-'96,1 ex. dood, Brouwersdam, B. de Munck Ijsvogel (nagekomen) 2-10-'95, 1 ex., Schelphoek, K. Kammeraat; 11-10-'96,1 ex.,Ouwerkerk Weg v.d. Buiten landse pers, A.C.W.v.d. Vet Draaihals 30-8-'96. 1 ex., Oosterscheldekering zeezijde, P.L. Meininger, P.A. Wolf. M. Hoekstein Kuifleeuwerik 5-8-'96, 1 ex.. Bruinisse thv. AH filiaal, C.v.d. Brugh Strandleeuwerik 17-11-'96,1 ex.. Eiland NeeltjeJans ob servatiehut. K. Kammeraat Rouwkwikstaart 28-7-'96, cf-. Eiland Neeltje Jans, P.L. Meininger Grauwe Fitis 30/31-8'96, 1 kj„ Eiland Neeltje Jans, M. Hoekstein. P.L. Meininger e.a. Bonte Kraai26-10-"96,1 ex.overvliegendZ.,Bruinisse,C. Treels;24-ll-'96,l ex..Watergat,G.v.d. Ende Sneeuwgors 15-10-"96,3 ex.. Watergal. K.Kammeraat Overige waarnemingen (Zand)hagedis* 20-7-'96, 1 ex., Biesterveld. Vlinder werkgroep Midden-Zeeland; 17-8-'96.1 ex.,aldaar.id. Boomkikker* 17-8-'96,10-tallen jonge exx. Biesterveld, Vlinderwerkgroep Midden-Zeeland Kolihrivlinder 31 -8-'96,1 ex., Renesse, J.W. Maas Ted C.J. Sluijter Repel 7 4328 CG Burgh-Haamstede TeLOU 1-653014 Goeree - Overtlakkee Kwak sept./okt.. 1 ex. Sommelsdijk Havenkanaal.A.Vis ser. Kleine Zilverreiger 28-5-'96,1 ex. Scheelhoek, G. Brink man; 18-9-'96,1 ex."t KiekgatG.Brinkman. Ooievaar 3-3-'96, 1 ex. Paardengat Herkingen, D. v.d.Groef; Lepelaar 26-8-'96,80 ex. Kwade Hoek, G. Brinkman; 7-9- '96,90 ex.'t Kickgat. G.Brinkman; 6-10-'96,10 ex. Kwade Hoek, D.J.G. Brand. Zwarte Zwaan 7-9-'96,1 ex. Scheelhoek, G. Brinkman. Indische Gans 13-10-'96,1 ex. Dirkslandse Sas, A. Visser, M. Edelman. Roodhalsgans 7-l-'96, 1 ex. gorzen Den Bommel, D. v.d.Groef. Zoinertaling apr./mei'96, 3 a 4 paar. Scheelhoek, G. Brinkman,S. Kuiper. Grauwe Kiekendief' 16-6-'96,l ex. (man) Adrianapolder, D.J.G. Brand. Ruigpootbuizerd 24-3-'96, 1 ex. (juv.) Koude Hoek, D.J.G. Brand; 8-4-'96, 1 ex. (juv.) Slikken van Flakkee, D.J.G. Brand. Visarend 14-8-'96,1 ex. Bommelse Gorzen, D.v.d.Groef; 15-8-'96,1 ex.'l Kiekgat, G.Brinkman; 18-8-'96,2 ex. Vent jagersplaten, D.G.J. Brand; 1-9-96, 1 ex. Scheelhoek, D.J.G. Brand. Boomvalk 18-9-'96,1 ex. Halspolder Melissant,G.Brink- man;6-10'96,1 ex.'t Kiekgat, D.J.G. Brand. Slechtvalk 8-4-'96, 1 ex. Slikken van Flakkee. D.J.G. Brand; 18-8-'96; 29-9-'96, 1 ex. Kwade Hoek, D.J.G. Brand; 12-10'96,1 ex. Breede Gooi, C. van 't Zelfde en D. Wilbrink. Waterral 15-8-'96,7-9-'96en 11-9-'96,steeds 1 ex.'t Kiek gat. G.Brinkman en S. Kuiper. Zie opmerkingen redactie blz. 105/106

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 34