Agenda Zie voor activiteitenoverzichten op blz. 108 (Schouwen-Duiveland) en blz. 110 (Goeree-Overfiakkee). Porseleinhoen 7-9-'96,l ex.'t Kiekgat.G. Brinkman. Kanoetstrandloper 26-8-"96. 90 ex. Kwade Hoek. G. Brinkman. Drieteenstrandloper 22-10-'96.95 ex. Brouwersdam, K. Tanis. Kleine Strandloper 29-9-'96 en 6-10-'96, 20 ex. Kwade Hoek, D.J.G. Brand. Krombekstrandloper 11-9-'96,1 ex.'t Kiekgat.G. Brink man. Zwarte Ruiter 15-8-'96,23 ex.'t Kiekgat. G. Brinkman en S. Kuiper. Bosruiter 7-9-'96,1 ex. 't Kiekgat, G. Brinkman. Kleine Jager 7-10-'96.1 ex. Kwade Hoek (oost).G. Brink man. Dwergmeeuw 19-5-"96. 60 ex. Ventjagersplaten. D.J.G. Brand. Reuzenstem 18-8-'96, 2 ex. Ventjagersplaten, D.J.G. Brand. Zwarte Stern 19-5-'96, 50 ex. Ventjagersplaten, D.J.G. Brand. Steenuil 29-10-'96.1 ex.Breede Gooi.C. Poortvliet. Groene Specht 6-10-"96,1 ex. Pankdijkje, J. Jongejan; 16- 1 l-'96,2ex.ChristoffelpolderSommelsdijk,J. Blom. Oeverpieper 13-10-'96,1 ex. Dirkslandse Sas, A. Visser en M. Edelman. Grote Gele Kwikstaart 6-10-"96. 1 ex. Meinderswaal, D.J.G. Brand. Grote Karekiet 28-5-'96,1 ex. (zang), G. Brinkman en S. Kuiper. Baardmannetje 15-8- 96,3 ex.'t Kiekgat.G. Brinkman en S. Kuiper; 15-10-'96 1 ex. Brouwersdam Punt.K.Kamme- raat. Zwarte Mees 19-9-'96,2 ex. Britse vorm, Duinkerkerweg Ouddorp. K.Tanis. Overige waarnemingen Zeehond 6-10-'96.1 ex. Brouwershaven Spuihaven (bui tenzijde). D.J.G. Brand. Beverrat 7-10-'96, 1 ex. Scheelhoek. G. Brinkman en S. Kuiper. Oranje Luzernevlinder 7-10-'96,2 ex. Haringvliet. A. Vis ser. Dick Wilbrink Fr. van Borselenstraat 9 3244 XD Nieuwe Tonge Tel: 0187-651596 Nog niet zoveel jaren geleden werd het eerste broed- geval op Neeltje Jans van de Eidereend in de Sterna ver meld. Sindsdien is hier als enige plaats in het Deltagebied een kleine populatie onstaan. De soort werd zelfs broe dend aangetroffen in het kale zand! Voor 1996 kon Mark Hoekstein 5 broedgevallen noteren (3 nestvondsten en 3 vrouwtjes met resp. 5,7 en 2 pulli). Foto's:Mark Hoek stein.

Tijdschriftenbank Zeeland

Sterna | 1996 | | pagina 35