Als God de huur wordt opgezegd..... 10 Mr. Van Doorn op 19 april in de Geerteskerk te Kloetinge. zonderde St. Lieven-monstertoren geen Zierikzee. Verdwijnen toren en kerk uit het beeld, dan is dat beeld verschraald, is het eentoniger geworden. Ineens missen wij zijn uurwerk, het klokgelui wellicht, de fraaiheid of soms juist de lelijkheid van zijn vormen, om het even of wij het hebben over Dreischor met zijn ring, Tholen, Vrouwenpolder, Wemeldinge of Hulst. Nuchter besef Nogmaals, ik betreur het dat het zover heeft moeten komen, dat wij stichtingen in het leven moeten roepen om het bedreigde deel van ons kerkenbezit veilig te stellen, maar gegeven de huidige situatie verheugt het mij bijzonder, dat u ook hier in Zeeland toch tot dat nuchtere besef bent gekomen. Het oprichten van een dergelijke stichting is een weg ik zeg heel nadrukkelijk ,,een", want er zijn natuurlijk ook andere oplossingen denkbaar om de Zeeuwse kerken en hun torens in ons beeld te laten blijven en voor dit onderdeel van het Zeeuwse verleden waar nodig een toekomst te bieden, het liefst natuurlijk als kerk, maar als het niet anders kan, dan met een andere bestemming want nogmaals: kerkgebouwen horen erbij. In 1974 voerde ik het woord bij het eerste lustrum van de Stichting Oude Groninger Kerken. Die stichting slaagde er in enkele jaren in een bijzonder goed resultaat te boeken. Ik wens u van harte toe, dat het in Zeeland ook zo zal gaan. En och, waarom zou dat niet gebeuren, als we ons realiseren welk een vechtlust, welk een doorzettingsvermogen de Zeeuwen van oudsher bezielt. Mr. J. VAN AARTSEN ,,Nog klinken de een jaar lang geuite optimistische leuzen na: „een toekomst voor ons verleden" en „er is geen molnulment te verliezen". Maar in feite is het niet zo gemakkelijk een toekomst voor dat verleden te voorspellen." Zo begint een artikel van Walter Kramer, de mede-oprichter en voorzitter van de in 1973 tot stand gekomen monumenten- wacht, in een nummer van het maandblad voor ontwerp en vormgeving. En hij

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1977 | | pagina 10