Ten geleide Stichting Oude Zeeuwse Kerken Inhoud 2 Singelstraat 17 - Middelburg Bank: Amrobank, Middelburg Rekening 46.06.76.66G Gironummer bank: 97721 ALGEMEEN BESTUUR: Mr. J. van Aartsen, Middelburg, voorzitter Drs. H. W. Hietkamp, Middelburg, secretaris H. Worst, Middelburg, penningmeester Drs. W. R. V. Dusarduyn, Sas van Gent Ds. H. M. Strating, Goes C. van der Perk, Westkapelle J. E. van Boeijen, Tholen K. J. A. baron Collot d'Escury, Kloosterzande M. Doeleman H. J. zn., Zierikzee A. M. Joorman, Ulvenhout G. A. de Kok, Middelburg C. F. van der Peijl, Kloetinge Ir. J. D. Poley, Nisse Dr. D. van der Wel, Middelburg Mr. L.A.J. Janse de Jonge, Middelburg DAGELIJKS BESTUUR: Mr. J. van Aartsen Drs. H. W. Hietkamp H. Worst Drs. W. R. V. Dusarduyn Ds. H. M. Strating C. van der Perk RAAD VAN ADVIES: Dr. C. Boertien, Middelburg Prof. dr. C. A. van Swigchem, Amsterdam W. J. J. M. Vroome, Hulst P. W. C. van Westen, Kloetinge Ten geleide - pagina 2 De stichting en haar doel Mr. J. van Aartsen - pagina 3 Zierikzeese Nieuwe kerk wordt weer wind- en waterdicht Ton Huijssoon pagina 3 Rie maer op de torens M. P. de Bruin - pagina 6 Nieuwe toekomst voor oud verleden Toespraak Mr. H. W. van Doorn - pagina 9 Als God de huur wordt opgezegd Mr. J. van Aartsen - pagina 10 Kerkzilver in Zeeland J. de Bree - pagina 13 Foto's: Wim Riemens, Johan Berrevoets, PZC. Vormgeving en druk: den boer middelburg. De redactiecommissie voor het bulletin van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken is als volgt samengesteld: Mr. J. van Aartsen M. P. de Bruin G. A. de Kok C. F. van der Peijl C. van der Perk Eindredactie: Ton Huijssoon Voor u ligt de eerste van een reeks publicaties die de Stichting Oude Zeeuwse Kerken in ringband zal gaan uitgeven. Het is de bedoeling dat tweemaal of driemaal per jaar informatie zal worden verstrekt over de activiteiten van de stichting rond het in stand houden van historische kerkgebouwen in Zeeland en over die gebouwen zelf. In dit eerste nummer wordt vooral aandacht besteed aan de bijeenkomst die op 19 april werd gehouden in de hervormde kerk van Kloetinge en tijdens welke de stichting officieel werd geïnstalleerd door de demissionaire minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, mr. H. W. van Doorn. Tijdens die bijeenkomst stonden enkele sprekers onder wie de minister stil bij de doelstellingen van onze stichting, maar ook bij de oorzaak van het ontstaan van de stichting. Wat ze zeiden, wordt in deze eerste publicatie nog eens afgedrukt. Verder in dit eerste nummer bijdragen over het kerkzilver in Zeeland en over de eerste „aanwinst" van de stichting, de Nieuwe kerk te Zierikzee, die als eerste historisch kerkgebouw in Zeeland onder verantwoordelijkheid van de stichting zal worden gerestaureerd. De werkzaamheden van de stichting beginnen daarmee pas goed: het eerste, dringend om uitvoering vragend restauratieproject zal van start kunnen gaan. Het laat zich aanzien, dat er nog vele zullen volgen. In deze publicaties houden wij u daarvan gaarne op de hoogte.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1977 | | pagina 2