Zij bouwden voor de toekomst 20 P. S. J. BEEKHOF-KOOLE „Tot zijn groot verdriet heeft de Middeleeuwse burger zijn kathedraal nooit voltooid gezien; hij kon slechts hopen, dat zijn kinderen ooit het einde van die eeuwige chaos zouden mogen aanschouwen". Met deze zin uit het boekje „de Bouw van een kathedraal" typeert Jean Gimpel trefzeker, hoe de situatie was in een door zijn stadsmuren ingeknelde, overvolle stad tijdens de bouw van de nieuwe kerk. Want nadat in 1144 het door Abt Suger verbouwde koor van de St. Denis gewijd was in tegenwoordigheid van Lodewijk VII, alle edelen van het koninkrijk plus de meeste aartsbisschoppen en bisschoppen, wilde elke stad van fatsoen deze prestatie evenaren en haar kleine donkere Romaanse kerk omtoveren tot een imposante en lichte Gothische. Met dit besluit, meestal genomen door de bisschop en z'n college van kanunniken, kwam in die tijd alles op gang. „In een afgebakende ruimte", zo gaat Gimpel voort," te midden van de karren, die de bouwmaterialen aansleepten, verrichtte ieder ambacht afzonderlijk zijn werkzaamheden. Daar waren steen houwers-beeld houwers, metselaars, kalkmakers („plaesteraars" of „muerkorsters"), leidekkers, steigerbouwers, smeden, „pickaerts" (slopers), loodgieters. steenzetters en nog tal van andere soorten ambachtslieden druk in de weer. Steigers tegen de muren onttrokken het gebouw gedeeltelijk aan 't oog". Kerkbouw was dus een enorme operatie, waarbij talloze problemen moesten worden opgelost. Allereerst moesten de huisjes en kloosters, die tegen de oude kerk aangebouwd waren, worden onteigend en gesloopt, iets, dat ook toen ruzies in soorten en allerlei processen op gang bracht. Nadat deze kwesties enigszins naar genoegen geregeld waren, konden de pickaerts met slopen beginnen. Intussen waren de steenpoelders in ploegen van acht man al naar de steengroeven vertrokken om daar duizenden kubieke meter steen uit te hakken. In de documenten zijn deze mensen min of meer vergeten, die nauwelijks beter betaald dan een ongeschoolde sjouwerman en werkend onder vaak abominabele arbeidsomstandigheden, ook nog het risico liepen „stoflongen" (silicose) op te lopen, een ziekte, die menigeen fataal is geworden, 't Zandsteen besluit, het verbod om zandsteen te verwerken, kwam pas in 1951 tot stand! Het vervoer van steen in de middeleeuwen was duur, daarom gaven naar de groeve gestuurde steenhouwers de uitgehakte blokken daar al hun voorlopige of definitieve vorm. Tussen alle bedrijven door stond de bouwloods al tegen de kerk, waar de Balanspoort Middelburg.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1984 | | pagina 20