Ten geleide Stichting Oude Zeeuwse Kerken Inhoud 2 Herberdsland 14.4337 CM Middelburg Telefoon 01180-14852 Girorekening 99692 Bank: Amro, Middelburg Rekening 46.06.76.660 Gironummer bank: 97721 ALGEMEEN BESTUUR: Drs. H.W. Hietkamp, Middelburg, voorzitter H. Verboom, Middelburg, vice-voorzitter Mr. L.A.J. Janse de Jonge, Middelburg, 1e secretaris G.J. Lepoeter, Kapelle, 2e secretaris H.C.M. van Baarle, Vlissingen, penningmeester E. Baerends, Tholen Mevr. Drs. P.S.J. Beekhof-Koole, Middelburg Ing. K.J .J. Brand, Hulst M P. de Bruin, Middelburg J.O. van Erk/M.J. Goud, Baarland A.M. Joormann, Ulvenhout S.C. van der Maas, Oost-Souburg C.F. van der Peijl, Kloetinge L.A. van der Schelde, Zierikzee K, Scherphuis, Middelburg Mevr Drs. I.H. Vogel-Wessels Boer, Middelburg Dr. D. van der Wel, Middelburg DAGELIJKS BESTUUR: Drs. H.W. Hietkamp, Middelburg, voorzitter H, Verboom, Middelburg, vice-voorzitter Mr. L.A.J. Janse de Jonge, Middelburg 1e secretaris G.J. Lepoeter, Kapelle, 2e secretaris H.C.M. van Baarle, Vlissingen, penningmeester ADVISEUR Ir. J.D. Poley, Nisse BESTUURSMEDEWERKER Drs. A.J.M. Willemse, Middelburg RAAD VAN ADVIES Dr. C. Boertien, Middelburg Mr. J. Everaert, Terneuzen JhrJr. L.L.M. van Nispen tot Sevenaer, Zeist Prof.Dr. C.A. van Swigchem. Amsterdam P.W.C. van Westen, Kloetinge REDACTIECOMMISSIE: Mevr. Drs. P.S.J. Beekhof-Koole, Middelburg M.P. de Bruin, Middelburg G.J. Lepoeter, Kapelle EINDREDACTIE M.P. de Bruin, Spuistraat 30, 4331 EX Middelburg, telefoon 01180-14508 PROPAGANDACOMMISSIE Mr. L.A.J. Janse de Jonge. Middelburg C.F. van der Peijl, Kloetinge K. Scherphuis, Middelburg Ten geleide, door M.P. de Bruin - pag. 2 M P. de Bruin: Verslag van de donateurstocht op 22 september 1984 - pag. 3 (ill H.Kingma) G.J. Lepoeter De Sint Adrianuskerk te Dreischor - pag. 6 (ill. Zeeuws Documentatiecentrum, J.D.C. Berrevoets en Rijksdienst Monumentenzorg) Drs. P.S.J. Beekhof-Koole: De kerk van binnen - pag. 14 (ill. Zeeuws Documentatiecentrum en H. Lambooij) Foto frontpagina: Bovenstuk boven zandstenen poort naast de hoofdingang van de Oostkerk te Middelburg, (foto C.A.L. Kotvis) Na enige 'buitenlandse' excursies is het de bedoeling ons 'eigen' Delta-gebied weer eens te bezoeken. Ditmaal is gekozen voor Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee, om precies te zijn voor Dreischor en Middelharnis. Over Dreischor worden we in dit Bulletin al voorgelicht door ons redactielid G.J. Lepoeter. In de 17de eeuw was een voorlichter een man. die in het avondlijk duister van onze steden met hun smalle straten en slecht plaveisel een gezelschap met een lantaarn voorging. Nu willen we onze lezers bepaald niet onderschatten, maar onze artikelen hebben wel de bedoeling inzicht te geven, voorlichting te verschaffen, over ons erfgoed: de kerken. Vele van onze kerken zijn van middeleeuwse oorsprong. En juist de middeleeuwen zijn op het ogenblik sterk in de belangstelling. De werken van Huizinga, waaronderzijn beroemde 'Herfsttij', worden herdrukt. In Engeland en Frankrijk verschijnen werken over de bouw van kerken en kathedralen, die in vertaling hun weg vinden over heel Europa. Het leven in kloosters en abdijen wordt opnieuw bestudeerd en vormt het onderwerp van romans en wetenschappelijke werken. Vanwaar die belangstelling, die honger naar kennis over het geestelijk leven en naar de bouwwerken, waarin dit leven werd beoefend? Voor een deel zal dit te verklaren zijn uit nostalgie, een haken naar de dingen van weleer. Voor een ander deel zal dit te herleiden zijn tot een verlangen van de mens iets te begrijpen van de tijd, waarin geloven en leven een eenheid vormden. Die eenheid was toen te vinden in de kerken. De duisternis van het middeleeuwse leven wordt langzamerhand door het vele onderzoek, neergelegd in heel wat werken, ontsluierd. Met behulp van het Bulletin hopen we hiertoe ook een steentje bij te dragen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1985 | | pagina 2