Cadzand 10 kaarsenkronen. Onbegrijpelijk dat men een aantal moderne witte bollampen zo opvallend heeft opgehangen! In en vlakbij het koor liggen enkele oude grafstenen. De meest opvallende is die van de familie Cockuyt. In het koor ligt een steen waarop afgebeeld een edelman met zijn vrouw. Dit is de zerk van het uit de 15e eeuw daterende graf van Jacob Baudius en Anna van Baenst. Jacob Baudius was heer van Schonewalle, in die tijd een burcht buiten Groede, gelegen op de plaats waar thans de hofstede Meijenberg zich bevindt. Jacob Baudius was staatsraad van Philips de Goede en Karei de Stoute. Hij liet aan de kerk van Groede vele landerijen na. In de kerk bevindt zich een in goede staat verkerend orgel, in 1903 geleverd door J.H. Kruse te Leeuwarden. Het is een goed instrument, gebouwd in de nadagen van de mechanische periode, in klankopbouw duidelijk gerelateerd aan de romantische tijd. Het heeft de volgende dispositie: 1. Bourdon 16' 2. Prestant 8' 3. Bourdon 8' 4. Viola di Gamba 8' 5. Octaaf 4' 6. Fluitd'amour4' 7. Octaaf 2' 8. Quint 3' 9. Trompet 8' bas/disc. Verder beschikt de kerk van Groede sedert zes jaar over een verplaatsbaar orgel positief met vijf registers en een aangehangen pedaal. Dit instrument heeft de kerk in bruikleen van de bouwer en eigenaar David Kunst te Oostburg, welke het destijds als studie-opdracht heeft gebouwd. Het instrument fungeert als koororgel, terwijl er 's zomers concerten op gegeven worden. Hiervoor is de kerk vanwege de fantastische acoustiek, uitstekend geschikt. Gedurende de winterperiode worden er, behalve met Kerstmis, in de kerk geen diensten gehouden. De verwarming met hete lucht is hiervoor te kostbaar en ook kwalitatief laat deze installatie veel te wensen over. G.J. LEPOETER 'Een wel wat eentonige weg brengt ons naar het oude eiland Kadzand, al sedert lang door bedijkingen van verslijmde en opgeslikte stroomen aan het vasteland verbonden. Tegen de achterliggende hooge duinen komt het dorp met zijn overoud kerkgebouw schilderachtig uit. Die afgelegen plaats trekt u waarschijnlijk De kerk ca. 1915. eenigermate aan, al zou het slechts zijn omdat Dante er in zijn Divina Comoedia gewag van maakt. Gij herinnert u, hoe de dichter in den XVen zang der Inferno, naar de vertaling van Hacke van Mynden, zegt: 'Gelijk de Vlamen 't land, aan zee gelegen Bij Brugge en Kadsand tegen hooge vloeden Door zware dijken te beschermen plegen'. Oorspronkelijk tot het vasteland behoorende, werd het door stormvloeden daarvan afgescheurd, en nauwelijks was hier de strijd tegen de golven geëindigd, of het oorlogsvuur vlamde op en vernielde menigmalen wat het water overgelaten had. Slot Besluiten we met een vermanend woord, dat de doden van Groede ons als het ware voorhouden. Het is gebeiteld in de steen, die we ingemetseld vinden in de muur aan de noordkant van de toren, op de plaats waar destijds het knekelhuis stond: 'Soo gij nu zijt waaren wij voor desen Soo wij nu zijn suil gij haast wesen. Anna 1752'

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1985 | | pagina 10