De Cisterciënzers binnen de grenzen van het tegenwoordige Zeeland 16 State aan een totale herziening van het verdedigingsstelsel begon. De vesting Bergen wist in 1588 tegen het Spaanse leger onder Parma (Alexander Farnese) stand te houden, maar viel in 1747 tijdens de Oostenrijkse Successie oorlog na een grote Franse aanval onder Löwenthal. In dit bovenvertrek kunt u ook prenten van veld- en zeeslagen uit de 80-jarige oorlog zien en van de hoofdrolspelers uit die tijd; maar ook van de inval van de Fransen en van de Belgische opstand (1830) terwijl ook kogels, geweren en voetbogen van 's mensen eeuwige strijdlust getuigen. Ook hier ligt informatie voor u klaar. Naast de grote maquette van de hele vesting is er ook een van een detail, het Bastion Coehoorn. De vesting Bergen had tenslotte 12 bastions, 1 hoornwerk (dubbel bastion), 8 ravelijnen en 18 lunetten. Een bezoek van een half uur brengt u, gesteund door de folder, van een en ander degelijk op de hoogte of haalt uw kennis weer op tot een redelijk peil. 'Wat zoeken jullie nu toch in een plaats als Bergen op Zoom?' vroeg iemand ons, toen we een artikel over die roemruchte stad aankondigden. Wat we daar zochten, weten onze geïnteresseerde donateurs nu. En dan te bedenken, dat 'de helft u niet is aangezegd!' Het Markiezenhof is 's Maandags gesloten. Overige dagen open van 1 juni tot 1 september van 11.00-17.00 uur. Zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur. Alle andere maanden: van dinsdag t/m zondag van 14.00-17.00 uur. Dia-presentatie aanwezig. Kloosters en abdijen trekken steeds meer de aandacht. Ook al hebben vele allang andere dan geestelijke bestemmingen. Wat is de oorzaak van deze belangstelling? Voor een deel heeft het te maken met een toenemende interesse in de middeleeuwen, gevoed door cursussen en excursies. De middeleeuwen hebben te maken met de komst van onze steden, steden waarin kerken en kathedralen belangrijke middelpunten waren. Wat bezielde evenwel de monniken zich in afzondering terug te trekken, gezamenlijk te bidden en te zingen en van wereldse genoegens af te zien? In de middeleeuwen had de kerk macht over de wereld gekregen, maar we zien ook dat de wereld nog meer macht krijgt over de kerk. Bisschoppen krijgen wereldlijke macht, pausen worden veldheren en politici. Bij de Franse orde van de Cluniacenzers ging op den duur het geestelijk doel steeds meer schuil achter de pracht en macht van hun kathedralen. Een tegenbeweging volgt. Aan het eind van de elfde eeuw richtte een De vroegere kapel te Kloosterzande duidelijk op een verhoging in het landschap. Literatuur: Voor dit artikel werden de volgende boeken gelezen: - W.A. van Ham: "het doorluchtig Huis van Bergen op Zoom', uitgeverij Europese Bibliotheek, Zaltbommel 1977. - C.J.F. Slootmans: 'Jan metten Lippen, zijn familie en zijn stad', uitgeverij Ad. Donker, Rotterdam-Antwerpen 1945. - Barbara Tuchman: 'de Mars der Dwaasheid, bestuurlijk onvermogen van Troje tot Viëtman', uitgeverij Elsevier, Amsterdam-Brussel 1984. - Kunstreisboek voor Nederland', uitgeverij P.N. van Kampen en Zoon, Amsterdam 1977. De Hervormde kerk van Kloosterzande, vroeger kapel van de uithof te Zande, met recht gesloten koor.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1986 | | pagina 16