Ten geleide Stichting Oude Zeeuwse kerken Inhoud Herberdsland 14,4337 CM Middelburg Telefoon 01180-14852 Girorekening 99692 Bank: Amro, Middelburg Rekening 46.06.76.660 Gironummer bank: 97721 ALGEMEEN BESTUUR Drs. H.W. Hietkamp, Middelburg, voorzitter H Verboom. Middelburg, vice-voorzitter Mr. L.A.J. Janse de Jonge, Middelburg, 1 e secretaris H.C.M. van Baarle, Vlissingen, penningmeester Mevr. Drs. P.S.J. Beekhof-Koole, Middelburg Ing. K.J.J. Brand, Hulst M.P. de Bruin, Middelburg J.O. van Erk/M.J. Goud, Baarland A.M. Joormann, Ulvenhout S.C. van der Maas, Oost-Souburg C F. van der Peijl, Kloetinge L.A. van der Schelde, Zienkzee K. Scherphuis, Middelburg Mevr. Drs. I.H. Vogel-Wessels Boer, Middelburg Dr. D. van der Wel, Middelburg DAGELIJKS BESTUUR: Drs. H.W. Hietkamp, Middelburg, voorzitter H. Verboom, Middelburg, vice-voorzitter Mr. L.A.J. Janse de Jonge, Middelburg, 1e secretaris H.C.M. van Baarle, Vlissingen, penningmeester ADVISEUR: Ir. J.D. Poley, Nisse BESTUURSMEDEWERKER: Drs. A.J.M. Willemse, Middelburg RAAD VAN ADVIES: Dr. C. Boertien, Middelburg Mr. J. Everaert, Terneuzen Jhr.lr. L.L.M. van Nispen tot Sevenaer, Zeist Prof.Dr. C.A. van Swigchem, Amsterdam P.W.C. van Westen, Kloetinge REDACTIECOMMISSIE: Mevr. Drs. P.S.J. Beekhof-Koole, Middelburg M.P. de Bruin, Middelburg Mevr. Drs. I.H. Vogel-Wessels Boer, Middelburg EINDREDACTIE: M.P. de Bruin, Spuistraat 30 4331 EX Middelburg, telefoon 01180-14508 PROPAGANDACOMMISSIE Mr. L.A.J. Janse de Jonge, Middelburg C.F. van der Peijl, Kloetinge K. Scherphuis, Middelburg Ten geleide, door M.P. de Bruin - pag. 2 M.P. de Bruin- Het graf van rooms-koning Willem II - pag. 3 (III. uit publicatie) Drs. P.S.J. Beekhof-Koole: De Heren van Bergen en hun doorluchtig Hof, het Markiezenhof te Bergen op Zoom - pag. 8 (III. uit publicaties) M.P. de Bruin: De Cisterci├źnzers binnen de grenzen van het tegenwoordige Zeeland - pag. 16 (III. C.A.L. Kotvis) Foto frontpagina: Kloostergang van de vroegere Duinenabdij te Brugge, thans Grootseminarie. Ditmaal geen uitvoerig reisbericht van de Donateursdag herfst 1985. Met twee bussen vertrokken wij 19 oktober naar de Bommelerwaard om de luisterrijk gerestaureerde St. Maartenskerk in Zaltbommel te gaan bezoeken. Dr. Smeenk hield een uitstekend verhaal over de bouw, inrichting en restauratie van deze kerk. Voor een grondige bestudering is zelfs een dag niet genoeg, maar wij konden in elk geval iets proeven van de indrukwekkende restauratietechniek. Na de lunch in de kantine van het Catherijneconvent te Utrecht bezochten wij, onder leiding van gidsen, het museum zelf. Mevrouw Beekhof had ons ingelicht over de schatten die het convent herbergde (Bulletin nr. 15). Uit de reacties kon worden opgemaakt, dat de pelgrimage naar kerk en convent geslaagd mocht heten. Om het werk van onze Stichting te activeren heeft het bestuur zich beraden over een dag waarop donateurs en belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten, een zogeheten 'open dag'. Die ontmoeting is gepland op 27 september 1986 in de Abdij te Middelburg. Het is niet alleen de bedoeling op de hoogte te komen van wat de Stichting zoal wil, maar ook te genieten van rondleidingen door het abdijcomplex, van koorzang, van schetsen uit het kloosterleven en van een gezamenlijke maaltijd. Met recht een ontmoetingsdag die beginnen zal in de Koorkerk om 10.30 uur en waar ook de dag zal worden besloten om 15.30 uur. Noteert u 27 september 1986. Na deze voor u prettige mededeling - dat nemen wij aan -, zijn er ook minder prettige dingen die aandacht verdienen. We hoeven u niet te wijzen op het bekladden van allerlei muren van monumenten en pas geverfde gevels. Wanneer het echter een monument betreft, zoals de gerestaureerde resten van de synagoge tussen Herenstraat en St. Janstraat te Middelburg, waarvan de muren en omgeving op ergerlijke wijze zijn bevuild, dan moet daartegen fel worden geprotesteerd. We vragen de gemeente Middelburg dringend zodanige maatregelen te nemen dat dit niet meer kan gebeuren. Om te besluiten met een aangename mededeling: in de herfst hoopt de Stichting het tienjarig bestaan te vieren. Bij een passende viering hoort ook een uitgebreid Bulletin. U hoort hiervan nader. De gerestaureerde overblijfselen van de synagoge te Middelburg.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1986 | | pagina 2