De Heren van Bergen en hun doorluchtig hof, het Markiezenhof te Bergen op Zoom 8 P.S.J. 8EEKHOF-KOOLE Wie voor een Bulletin als het onze een verhaal wil schrijven over Bergen op Zoom en het Markiezenhof, 't enige echte stadspaleis, dat ons land rijk is, zal een keuze moeten maken. Niet voor niets staat op de gevel van het uit 1611 daterende stadhuis 'mille periculis supersum', ik ben duizend gevaren te boven gekomen. Want Bergen op Zoom heeft alleen al door zijn ligging aan de Schelde, als voorhaven van Antwerpen, van strategisch belang als bolwerk ter bescherming van de invalspoort uit het zuiden, als bloeiende handelsstad en bestuurscentrum, vooral in de 15e en 16e eeuw, talloze problemen gekend en 't hoofd geboden. Bovendien hebben de Heren van Bergen, vanaf de eerste Heer Gerard van Wezemaal (2e helft 13e eeuw) via de Huizen van Boutersem, Glymes, Merode, Wittem en Bergh, Hohenzollern, la Tour d'Auvergne en tenslotte Palz-Sulzbach, in de geschiedenis van ons land een rol van grote betekenis gespeeld. Tot in 1795 Bergen op Zoom wordt ingenomen door de Franse troepen en het Markiezaat gevoegd wordt bij de domeinen van de Franse Republiek. Omdat in onze ogen een beschrijving van het Markiezenhof alleen als monument, zonder te reppen van zijn bewoners of de tijd waarin ze leefden, een kilte te weeg brengt, die te vergelijken is met die in een huis, waaruit de bewoners allang zijn vertrokken, halen we de persoon en de tijd van de Heren van Glymes naar voren. Zij zijn het immers geweest, die stad en land van Bergen op Zoom, door vererving verkregen en door ontginningen en inpolderingen vergroot, tussen 1419 en 1567 hebben beheerst en het Markiezenhof door Anthonis en Rombout Keldermans lieten bouwen, uitbreiden en verfraaien. Bekijken we eerst in vogelvlucht de politieke situatie. Bergen op Zoom, een leengoed van de Hertogen van Brabant, is altijd een Stadhuis van Bergen op Zoom (1611 Toren van de Sint-Geertruids kerk, omstreeks 1350 gedateerd. Zeldzaam is de vorm van het driehoekige venster boven de ingang. De koepel is achtkantig en van hout met lood bekleed, 't Kleine koepeltje is na 1752 er bovenop gezet. der meest vooruitgeschoven posten van dit Hertogdom geweest. Toen Joanna van Boutersem omstreeks 1415 met Jan I van Glymes in 't huwelijk trad, was haar vader, de toenmalige Heer van Bergen, Hendrik lil van Boutersem, verre van gelukkig met deze echtverbintenis. In de eerste plaats bracht de uitverkoren Jan slechts de bescheiden Heerlijkheid Glymes mee, maar hij was bovendien een afstammeling van een bastaard van Hertog Jan li van Brabant, bekend als Jan Cortygin. Toch zou juist dit geslacht stad en land van Bergen op Zoom de grootste voorspoed brengen. Er is in deze wereld met kleine onderbrekingen eigenlijk voortdurend ruzie gemaakt en gevochten. Zo was Hendrik II van Boutersem constant aan 't knokken met

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1986 | | pagina 8