Ten geleide Stichting Oude Zeeuwse Kerken Inhoud Secretariaat: Drs. F. Pos, Esdoornlaan 5,4334 CC Middelburg, telefoon 01180-13823. Bank: Amrobank, Middelburg Rekening 46.06.76.660 Gironummer bank: 97721 ALGEMEEN BESTUUR: Drs. H.W. Hietkamp, Middelburg, voorzitter H. Verboom, Middelburg, vice-voorzitter Mr. L.A.J. Jansede Jonge, Middelburg, lesecretaris H.C.M. van Baarle, Vlissingen, penningmeester Mevr. Drs. P.S.J. Beekhof-Koole. Middelburg Ing. KJ. Brand. Hulst M.P. de Bruin. Middelburg J.O. van Erk M.J. Goud, Baarland A.M. Joormann, Ulvenhout S.C. van der Maas. Oost-Souburg C.F. van der Peijl, Kloetinge L.A. van der Schelde, Zierikzee K. Scherphuis, Middelburg Mevr. Drs. I.H. Vogel-Wessels Boer. Middelburg Dr. D. van der Wel, Middelburg DAGELIJKS BESTUUR: Drs. H.W. Hietkamp. Middelburg, voorzitter H. Verboom. Middelburg, vice-voorzitter Mr. L.A.J. Jansede Jonge, Middelburg, lesecretaris H.C.M. van Baarle, Vlissingen, penningmeester ADVISEUR: Ir. J.D. Poley, Nisse BESTUURSMEDEWERKER: Drs. F. Pos, Middelburg RAAD VAN ADVIES: Dr. C. Boertien. Middelburg Mr. J. Everaert, Terneuzen Jhr.lr. L.L.M. van Nispen tot Sevenaer, Zeist Prof.Dr. C.A. van Swigchem, Amsterdam P.W.C. van Westen, Kloetinge REDACTIECOMMISSIE- Mevr. Drs. P.S.J. Beekhof-Koole, Middelburg M.P. de Bruin, Middelburg Mevr. Drs. I.H. Vogel-Wessels Boer. Middelburg EINDREDACTIE: M.P de Bruin, Spuistraat 30,4331 EX Middelburg, telefoon 01180-14508 PROPAGANDACOMMISSIE: Mr. L.A.J. Janse de Jonge, Middelburg C.F. van der Peijl, Kloetinge K. Scherphuis, Middelburg J. Hazewinkel, Middelburg, Coordinator, tel. 01180-16517. Ten geleide, door Drs. H.W. Hietkamp. voorzitter-pag. 2 Drs. P.S.J. Beekhof-Koole In het land van Pallieter, 14 juni 1986 - pag. 3 M P. de Bruin De Nederlandsch Israëlitische Gemeente te Middelburg - pag. 6 (III. Zeeuws Documentatiecentrum, Wim Helm, Gemeentewerken Middelburg) Drs. P.S.J. Beekhof-Koole Panorama van Middelburg, hetCellebroederskloosteren de Gasthuiskerk - pag. 10 (III. Zeeuws Documentatiecentrum) Jaap van Erk Het orgel in de Ned. Hervormde kerk te Baarland - pag. 19 (III. uit publicatie Kluiver) Drs. J.H. Vogel-Wessels Boer Ons Bulletin, zijn bedoeling en inhoud - pag. 21 (III. Zeeuws Documentatiecentrum) De belangstelling voor historische gebouwen is de laatste jaren duidelijk groeiend. Uit tal van tijdschriften en kranteartikelen worden allerlei activiteiten vermeld, die worden georganiseerd. Een verheugende zaak. Ook Zeeland deelt in die toenemende belangstelling. Zo was er een symposium in Goest.b.v. de Maria Magdalenakerk, een speciale tentoonstelling betreffende kerkgebouwen in Zeeuwsch-Vlaanderen te IJzendijke en het kerkepad van de NCRV te Zuid-Beveland. Naast deze positief te waarderen ontwikkeling zijn er helaas ook negatieve voorvallen te melden. In augustus ging de slopershamer tegen het unieke barokke stadspaleis van Vlissingen. Een jarenlange strijdj?) is ten einde. Hoe is het mogelijk dat er geen geschikte oplossing voor het behoud van dit gebouw kon worden gevonden in een gemeente, die toch al weinig waardevolle historische gebouwen heeft. Maar ook in Middelburg staan de restanten van de Joodse synagoge er op een beschamende manier bij. Zo zelfs, dat de buurtbewoners zich beklagen over de vervuiling. Het blijft zaak alert toe te zien op situaties, zoals hierboven vermeld. Tal van monumenten zijn nu eenmaal uniek en onvervangbaar. Het Bulletin, het 17e nummer al weer, richt ditmaal de schijnwerper op Middelburg. De Gasthuiskerk, het Engelse kerkje en de historie van de Israëlitische gemeente worden behandeld. Er zijn weer tal van wetenswaardigheden te lezen. Middelburg is gekozen vanwege het eigen 'kerkepad' dat de stichting op 27 september a.s. ter gelegenheid van het 10-jarige jubileum daar heeft georganiseerd. En daarmede is dit nummer dan ook een jubileumuitgave. We hopen, dat vele geïnteresseerden op de 27e september komen luisteren naar de inleidingen van prof. Van Swigchem en de heer De Bruin. En ook de rondleiding langs de zojuist genoemde kerkgebouwen belooft interessant te worden. Dit nummer neemt ook een klein voorschotje op de jubileumviering van oktober in Baarland. Want er wordt aandacht geschonken aan het mooie historische orgel dat deze kerk heeft. De restauratie staat hoog op de prioriteitenlijst van het bestuur. Het is de bedoeling, dat tweemaal of driemaal per jaar informatie zal worden verstrekt over de activiteiten van de stichting rond het instandhouden van historische kerkgebouwen in Zeeland en over de gebouwen zelf". Dat schreef de redactiecommissie in het eerste Bulletin, nu 9 jaar geleden. Met een voorbeeldige ijver en trouw heeft de redactiecommissie, thans bestaande uit de dames drs. P. S. J. Beekhof-Koole, drs. I. H. Vogel-Wessels Boeren de heer M. P. de Bruin dit voornemen uitgevoerd. Een overzicht van de publicaties van de afgelopen jaren, eveneens in dit nummer opgenomen, bewijst dit. Het is een grote lijst geworden. En allemaal vrijwillig. Zonder de andere vrijwilligers van de stichting tekort te doenis het hier wel de plaats om de redactiecommissie onder de bezielende leiding van de heer De Bruin te danken voor het vele en noeste werk, dat werd verricht. Er moet nog veel gebeuren t.b.v. ons monumentenbezit. En speciaal dat van de kerken. Spreekt de provinciale nota monumentenzorg niet over de meest kwetsbare en bedreigde monumenten? Met het negatieve voorbeeld van Vlissingen voor ogen kan er worden gesteld, dat het waard is ons inspanningen te getroosten voor de rijkdom van het verleden. Zeiden de oude Chinezen het al niet: Wie zich van zijn geschiedenis vervreemdt heeft zichzelf gesteriliseerd. Foto frontpagina: Engelse kerk, Middelburg. H.W.H.

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1986 | | pagina 2