Basiliek luidt noodklok! Gezicht op de kerk van Hulst. Schilderij door J Haak (1857). Dit schilderij loont ons de kerktoren die in 1876 door brand werd verwoest Eind 1994 is dit schilderij gebruikt voor de door de Stichting Fondsenwerving uitgegeven wenskaart. Oranje, was de kerk in handen van de katholieken. Zij hielden er hun diensten, feesten en herdenkingen en verzorgden eeuwenlang een, naar alle waarschijnlijk heid, uitbundig versierd en beschilderd kerkgebouw. Hiervan vinden we weinig sporen in de kerk terug, maar des te meer in de archieven van kerk- en stadsbestuur. Hoogtepunt zal de jaarlijks terugkerende Pinksterprocessie zijn geweest. Een gebeurtenis waarbij alle hoogwaardig- De basiliek van Hulst! Een bouwwerk waarvan de geschiedenis vaker is beschreven, ook in dit tijdschrift. Een geschiedenis die zijn sporen heeft nagelaten in en aan het gebouw. De basiliek gebouwd aan de rand van de allereerste nederzetting en in latere eeu wen geleidelijk opgenomen in de bebou wing, was en is beeldbepalend voor de vesting Hulst. Beschermd door aarden wallen, bolwerken, ravelijnen en grach ten, ligt de stad in het landschap. Overal de herinnering aan vroeger, toen meer malen strijd werd geleverd op leven en dood, toen na alle tegenslagen telkens weer werd begonnen met de wederop bouw van kerk en stad. De herinnering is nergens zo tastbaar als wanneer we kij ken naar de basiliek die hoog boven de stad uittorent. De Hulster basiliek is een laat-gotisch, geheel met natuursteen beklede kerk. Een 'kathedraal op kleine schaal' met kooromgang, straalkapellen, dwarspand, rijke westgevel, lichtbeuk, driedelige opstand en slanke ronde pijlers in koor en schip gekroond met koolbladkapitelen. Een voorbeeld van 'Brabantse' gotiek, als uitbouw van een typisch 'Vlaamse' kerk met de vieringtoren op de kruising van schip en transept en om die reden een zeldzaamheid in de Noordelijke Neder landen. De kerk kende een bouwtijd van om en nabij 250 jaar: van ca. 1300 tot ca. 1550. Het gebouw zoals het er nu staat draagt niet alleen de sporen van de hoge ouder dom, maar ook die van recent ingrijpen. De hoge ouderdom vinden we terug in de onderbouw van de toren en het transept. Zij dateren uit de eerste helft van de vijftien de eeuw. De meest recente sporen vinden we in de nieuwe torenbekroning die dateert uit de jaren vijftig van deze eeuw. Wellicht is het goed de geschiedenis van de gebruikers van het gebouw in het kort te memoreren. Tot de verovering van de stad Hulst in 1645 door de troepen van de Staten-Generaal onder leiding van Frederik Hendrik van Nassau, prins van

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1995 | | pagina 10