Ten geleide Stichting Oude Zeeuwse Kerken Inhoud 2 Secretariaat: L. Louwerse, Boulevard de Ruyter 234, 4381 Kl-I Vlissingen, telefoon 01184-14981, Postbanknummer 99692 ABN/AMRO-banl<nummer 46.06 76.660 Girorekening ABN/AMRO-banknummer 1068635 DAGELIJKS BESTUUR: Ir. K. J. Kuiken, Middelburg, voorzitter L. Louwerse, Vlissingen, 1e secretaris M. Kievit, Middelburg, 1e penningmeester I. D. Toussaint, Middelburg, 2e penningmeester M. P, de Bruin, Middelburg Mr K. P. T. G. Flos, Middelburg P.W, van Seters, Vlissingen, 2e secretaris ALGEMEEN BESTUUR: Leden dagelijks bestuur, zie boven P. A. Boot, Zierikzee A. Geertse, 's-Gravenpolder J. W. H. Groeneveld, Middelburg Jac. Huissen, Baarland G. J, Lepoeter, Kapelle W.J. de Maat, Hulst Mevr. M. W. Meerman-van der Mast, Vlissingen H M van der Post, Zierikzee A. Traas, Baarland Mevr drs. I. H. Vogel-Wessels Boer, Middelburg ADVISEUR Ir. J. D Poley, Nisse REDACTIECOMMISSIE; Mevr. dr. J. L. Kool-Blokland, Middelburg G, J. Lepoeter, Kapelle I-I Uil, Zierikzee Mevr. drs. I H Vogel-Wessels Boer, Middelburg EINDREDACTIE: Mevr. drs. I. H. Vogel-Wessels Boer, Hammarskjöldlaan 41, 4334 EM Middelburg. Tel 01180-27908 BULLETINS TE VERKRIJGEN BIJ- Mr. K P T. G. Flos, Dam 73. Middelburg, teletoon 01180-37488 (kantooruren) ISBN 1381-7116 Ten gelelde pag. 2 L. Louwerse Uitbreiding kerkelijk bezit van de Stichting met Her vormde Kerk van Hoofdplaat (ill. Rijksarchief in Zee land, Zeeuwsch Genootschap, Zelandia lllustrata, RAZ, Archief Hervormde Gemeente Hoofdplaat), pag. 3 Dr T.H. von der Dunk De herbouw van de Hervormde Kerk van Westkapelle na de brand van 1831 (ill RAZ ZG Zl, auteur), pag 6 Mr Dr A A.L.G.M. Kessen Basiliek luidt noodklok! (ill. Archief Gemeente Hulst). pag 10 G.J. Lepoeter De. hoektorentjes op de toren van Kapelle (ill. Rijks dienst, voor Monumentenzorg; Bull. K.N O B.; M. de Goffau) pag 15 Foto frontpagina De toren van Kapelle, laat-middeleeuwse baksteen- bouw in optima forma (foto M. de Goffau). Een tweetal zaken zijn thans vermeldenswaard. Deze betreffen de kerk in Hoofdplaat en de uitslag van de enquête onder de donateurs. Voor het eerste onderwerp wordt verwezen naar een artikel elders in dit bulletin t.w.: een bestuursbijdrage met betrekking tot de gang van zaken rond de verwerving van de kerk onder het hoofd 'Uitbreiding kerkelijk bezit van de stichting met de Hervormde Kerk van Hoofdplaat. Aangaande het resultaat van de enquête onder de donateurs zij vermeld dat wij verheugd zijn over de respons op ons verzoek. 103 donateurs hadden er de moeite en een postzegel voor over ons hun mening kenbaar te maken. Het bestuur is hen daar zeer erkentelijk voor. Hoewel men zich over het algemeen tevreden toonde over de gang van zaken in de stich ting werden toch enkele opmerkingen gemaakt die intern overleg gewenst maken. Dit overleg tussen redactie-commissie, excursie-commissie en bestuur heeft plaats gehad op 8 september j.l. Over het resultaat ervan zullen wij u nader informeren. Zij die geïnteresseerd zijn in de uitslag van de enquête (met gemaakte opmerkingen en wensen) kunnen een copie aanvragen bij het secretariaat. Het bestuur

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1995 | | pagina 2