t r '.- s s t/i' Ss'trtt U 4 - c fC t t e.tL.ï.f l«:v A 7 is-,,7 f 'l >'S i ''«O* .-i-yifc**/ j&rfdf* u** tf /Jfl y ','l-r S- >>'- /?•-.<! t'f! '/•-.■'.i-'f f r testscisfa "a" /r /ïrrs zi 4. fic-isA' J ./??-•■ '/W<v- r l"ts U &Sj l>-< rt 1 tt /-its -f'-j'-a 4&S 't-tMireró I I ;5vx- ,111.' ,;.;u £-* Pts/sus-tl o t) ?- - - y - I4' z- •■- - V&«V' £w*e'»s, 4**,:**»+^ 'f+'jfc Ir-Li ?C r - *-S v"re, 7 t'l.:' t'i 'euvi- tf£eswven,i. I-/a c 'i>: 2Z- f t- - - -u-&U>- v" y •;/a öy -$rtrtps i a 7'l ijY--■•■' r':', -<'«-• ■-■' X-C - i tfz /yT M 4- -a ,il.' {p C.J.. e i I iutl 'c "Z-' e i-u fC/.n- i' 1' $ï.-:\S .gfj-ii. si I si it'-" it. /v#"^ S £-7 Js~7isis é^''4'cC<ï/ U ii. <- i-* s£> nlcsfo^-\s4,+^y. J C i i /cès& fes**/ Vissi' iTf-t* 7JC& c^y ■g 'CC-(-7 'Acte van verbintenis' over het onderhoud van de kerktoren op 23 oktober 1835 gesloten tussen de burgelijke - en de hervormde gemeente van l-looldplaat (RAZ, Archief Hervormde Gemeente Hoofdplaat)

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1995 | | pagina 4