9 2) Dienaangaande T.H. von der Dunk, 'De bouw van twee kerken te Sluis. Hervormde en Katholieke nood in het Nederland van Koning Willem I', Bulle tin Stichting Oude Zeeuwse Kerken, nr 32 (1994), p 8-16. 3) Zie' W.H. Keikes en H P.R. Rosenberg. 'De Nieu we Kerk te Zierikzee. Bulletin van de K.N.O.B LXX (1971), p 52-57, H. Uil, 'De brand van de Sint- Lievenmonsterkerk te Zierikzee in 1832'. Kroniek van het Land var. de Zeemeermin. VII (1982), p. 55-68; dez De Nieuwe Kerk te Zierikzee, Zie rikzee 1988. 4) Daarover T.H. von der Dunk, 'Herbouwing zooals dezelve vroeger was. De wederopbouw van de Grote Kerk van Hoorn na de brand van 1838. een voorbeeld van "cultuurbeleid" in de tijd van Koning Willem I'. Kunstlicht, X (1989) no l,p.2-15. 5) Zie. M F Lantsheer en F Nagtglas. Zelaridia lllu- strata. verzameling van kaarten, portretten, platen enz betreffende de oudheid en de geschiedenis van Zeeland, toebehoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Middelburg 1879, deel I. p.635-636; K Baart. Westkapelle. hare bevolking. Westkapelsche dijk. Middelburg. 1889.1 H. Vogel-Wessels Boer, 'Een baken in zee: de laatgotische Willibrordkerk te Westkapelle'. Bul letin Stichting Oude Zeeuwse Kerken, no. 34 (1995), p 13-20. 6) Dit moei noodgedwongen geheel gebaseerd zijn op stukken uit het archief van het ministerie van Hervormde Eeredienst (HE) in het Algemeen Rijks archief Den Haag die bovendien incompleet zijn Van de andere betrokken overheidsinstantie, hel Provinciaal College van Toezicht, is het archief in de oorlog verloren gegaan. Dat van de hervormde gemeente zelf bleek niets van relevantie te bevat ten 7) Voor de achtergronden en context, samenvattend. T.H. von der Dunk, 'Wat er staat is zelden Water staat: overheidsbemoeienis bij de vormgeving van katholieke kerkgebouwen in Gelderland in het tweede kwart van de negentiende eeuw', Bulletin van de K.N.O B XCI (1992). p 1-14. 8) Tekst ontleend aan de agenda. De stukken ont breken in HE 357. 30-5-1831 no 5. 9) Brief Minister (Min) aan Koning (K). 11-10-1832 no. 5. Secretaris van Staat (SvS) 382T 13-7-1833 no. 10 10) Brief Min Financiën (Fin) aan K. 24-10-1832 no 19. HE 392. 1-11-1832 no. 4. 11) Brief Kaan Mm. 25-10-1832 no. 90. HE 392 1-11- 1332 no 4 12) Brief Min aan Provinciaal College van Toezicht (PC), 1-11-1832 no. 4, HE 392: 1-11-1832 no 4. 13) Blijkens agenda Stukken ontbreken in HE 404. 13- 5-1833 no 12 14) Brief Min Fin aan K, 6-7-1833 no. 171/1543, SvS 3821. 13-7-1833 no. 10. 15) Koninklijk Besluit (KB) van 13-7-1833 no 10, HE 409. 19-7-1833 no. 2 16) Brief PC aan Mm. 28-11-1833 no 106. HE 418. 4- 12-1833 no. 8 17) Brief PC aan Mm. 28-11-1833 no 106, HE 418 4- 12-1833 no. 8 18) Brief Min aan K. 4-12-1833 no 8. HE 418 4-12- 1833 no 8 19) KB van 24-12-1833 no 73. HE 419" 30-12-1833 no 7 20) Brief PC aan Mm. 23-10-1834 no. 3-4/76-83, HE 462'30-10-1835 no 8 Met. rekening kerkvoogdij, dd 22-8-1835. 21) Bijvoorbeeld de in N. Flipse- Roelse, Westkapelle In oude ansichten, Zaltbommel 1972, afbeelding 4, gepubliceerde foto van de voorgevel. 22) Disposilie Min 30-12-1833 no. 7 HE 419. 30-12- 1833 no. 7 Gezicht in de dorpsstraat, mei de nieuwe kerk en de toren van de afgebrande middeleeuwse kerk. Aquarel door A H Bakhuyzen, 1867 (RAZ ZG Zl II 1323)

Tijdschriftenbank Zeeland

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken | 1995 | | pagina 9