Jaargang 1. Nummer "3. M»i 1971» 'WANDELROUTES, Ten behoeve van onze leden, die buiten de gf]oide excursies om, ook nog wel eens het veld willen ingaan en niet precies wet&n wat interessante vogel plekjes zijn, willen we regelmatig op een of meer vogel rijke of landschappelijk fraaie plekjes wijzen, waar vrij wandelen is toegestaan. Deze keer willen we een drietal, routes kort aanduiden. De routes zijn ze r schets matig en niet op scaal weergegeven. j_k JO Oriëntatiepunt: kerk-HengstdijkVertrek door St. Jozefstraat. Spoedig aan rech terzijde kreek de Vogel met diverse watervogels. Eerste weg links. Parkeren bij P. LANDBÖUWWEOBN NIET BLOKKERENWandeling door rustige,landelijke omgeving LANGS het .reservaatHet reservaat mag niet 'betreden worden. HONDEN AAN DM LIJN, Te verwach ten vogelagrutte, tureluur, schol ekster, kievit, wilde en bergeend, kwikstaarten; t rasp:" cper, veldleeuwerik e.v.a. Als .men na de landweg verlaten' te hebben op iede re splitsing of kruising links aanhoudt, komt men weer op het uitgangspunt terug. h>„A£else. VIiikjte^S^ud^ski Oriëntatiepuntbrug over kananlarm Sluiskil-Axel se Gassing, tegenover NSB. Over her- brugje links. Daar parkeren. mweede of derde weg rechts (resp korte of lange 9 c

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1971 | | pagina 1