DRUKWERK eSteltUttUt- s in de voedselketen van toe i vaak op zeer grote afstand an de mens levende vogels. at veel dank aan het theaterpersoneel f G. Ottens. SfOTWILGEKAKTI - a snoeiploeg is ©ok weer ten strijde getrokken. De rachtige dijk langs de Kouden Polder bij Mauritsfort is Cgewerkt en vervolgens zijn langs de Ctheense Kreek bij a Krssghoeve (een prachtig gebied) de bomen gesnoeid die st hardst nodig waren. Daarna zijn we weer verder gegaan angs diezelfde dijk bij Mauritsfort, maar nu zijn de bo en wat verderop langs de weg aangepakt. In totaal zijn in anuari 142 bomen gesnoeid. omiddels heeft zich een groep kappers afgesplitst en is i de omgeving van Hulst begonnen. UR MOETEN WE MET HET HOUT NAAR TOE set iemand een oplossing hiervoor Naar papierfabrieken? abruiken voo* hekpal en o.i.d.? -o-o-o-o-o-o-o-o- PORT BETAALD HULST ÖQE LV'ACHT IT-ZÊEUWSVI WlOSSt Haak Julianastr Hoek aat 3 Sebr'.s G. Ottens, K» Doormanlaan 11, Terneuzen. 01150-3504. Girorek. 26596I tnv. pna. De Steltkluut, Tivöliweg 12, Hulst.- Redactie-adres8 Saxhavenstraat 5, Hulst. OH4Q-3707. Jaargang 4. Nummer 1. Februari 1974. NOGMAALS; CONTRIBUTIE. t v Veel leden nebben onze oproep beantwoord en hun contributie /^betaald. Br zijn echter nog leden, die nog voor 1973 moeten betalen. We mogen nogmaals dringend verzoeken zo spoedig mogelijk eventuele achterstallige contributie te willen vereffenen. De penningmeester. EXCURSIES. Zaterdag 2 maart. Wandeling rond het Groot Eiland. Verzame- Tin'^S y750~uür~op de dijk tussen Rapenburg-Tol en Lunters- v hoek, nabij Luntershoek. Zaterdag 23 maart. Bezoek aan spaarbekkens WMZ en omgeving ïn~EiI~5üI<!ëIi35""deel van de Braakman. Verzamelen te 9*00 uur aan het pmmpstatioa van de Waterleiding Maatschappij K Zeeland. Laarzen aanbevolen. Zaterdag 13 april. Excursie aan de V^ekhoek nabij Kruisdorp,v gimT""Hón^inIsiiT"*Verzamelen te 9.00 uur nabij Kruisdorp. Laarzen aanbevolen. 1.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1974 | | pagina 1