DRUKWERK msvmmw V0G2SUmh gxcuRsiBS- Bij de vcrige aflevering van Het Vogeljaar zijn hi r <*n daer misdrukken geconstateerd. Wio eem misdruk ontvangen heeft en s&n ander exemplaar wil hebben, m@et hiervan kennis geven (liefst met inlevering van misdruk) aan de heer Öttens, Hij zal zorgen dat u een cerreet exemplaar terugontvangt. Sp« Vervolg hut-excursie. f&arg<§n®m@n plantens klein hoefblad; pinksterbloem; paarde- staar fc; Hemrmees; vr ©©geling; paardebloem; madeliefje; kat- wilg; waterwilg.; grauwe els; zwart© els; paarse deveaetel; hondsdraf; zilverschoon; smalbladig s?eegbre$; fluitekruid (bloeiend)smeerwortel wit en paars; ereprijs. - Qttens. FORI BETAALD EÏÏLST 6 Et WACHT ®T-ZffiUW3VlAW10S!S1 aatgrjgg^ll gei.Vegelzapgexcursi e in het Axels. Bes. V zamelen te (vijf uur a morgens) voor restaurant lust in het ^x^ls© ^@s;. Aansluitend bezesk de epges tea terreinen ia de Smitsschorrepolder achter d© ^mtert feeursie rend Canisvliet. Verzamelen t X4«wO uur op de parkeerplaats men d® noordzijde vmn de kreek® ue conservatorp de hser J. v*d« St©@a is gevraag onze gids te willen zijn. Avondwandeling ©ver d© Saaftingedijk de" gamasau Verzamelen te 19«00 uur aan de gasda® ©p de grens van 3£ssd~ ©n ©sperpolder® jïSgiL&Ë' Sasftingeexcursi®. Verzemelen te 9.30 ap^feihmven. SSdderbestendige kleding en laarzen ef be \©ud@; gysmast&ekscheenen. MMmOOfft. - ©k dit jaar willen wij weer medewerking verlenen man he; landelijk Atlaeproject, ^lllen allo medewerkers hun vies kantan ws@r inventariseren V -13 i «awa—a«i»npi'.i.iii.im»iihi»iiiwi—i) 1

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1974 | | pagina 1