KNUTSELAVOND Het is de bedoeling dat we tegen 10.00/10.30 uur aan het museum zijn en daar tot ongeveer 12.00 uur blijven. Henk zal bekijken of er voor liefhebbers een aansluitende excur sie mogelijk is naar de duinen van Oranjezon of naar 't Veerse Meer. Duur tot 16.00 uur. Wie geen belangstelling heeft kan direct terug naar huis toe. Wie mee wil moet dat voor 10 maart Henk schriftelijk (Kas teelstraat 25, Philippine) of telefonisch (01159 - 846) la ten weten. Vermeldt: met/zonder auto; aantal vrije zit plaatsen; wel/geen na-excursie; vertrek vanuit Het is de bedoeling dat mee-rijders bijdragen in de kosten van de automobilisten op basis van 15 cent/km bij een volle auto. Alle bijzonderheden over deze trip hoort U van Henk. Er zijn mensen die in 'n uurtje 'n complete nestkast in elkaar zetten en nog een goeie ook. Andere daar entegen kunnen nog geen spijker in 'n pakje boter slaan. En toch zouden die ook wel 's graag hun ei gen nestkastje maken. Zij - en iedereen trouwens - krijgen daartoe de kans onder leiding van een echte leraar: de heer J.Paardekooper uit Axel. Hij zal ons op woensdag 3 maart, tussen 19.00 en 22.00 uur in de LTS aan de Crynssenstraat 3 in Axel met raad en daad bijstaan. Maar er moeten min stens 15 belangstellenden zijn. En dié moeten zich dan aan melden door voor 20 februari VIER GULDEN te storten - voor algemene kosten - op gironummer 265961 van onze penningmeester. Vermelden: knutselavond Het door U gebruikte materiaal moet ter plaatse verrekend worden. Om U een indruk te geven: een ge wone mezenkast zal rond de drie gulden kosten. Of maakt U liever eens'een vleermuizenkast? Dat is eens iets anders voor in de tuin. En vleermuizen hebben 't misschien even hard nodig. Zo'n kast komt, zonder dakleer e.d. op rond de tien gulden.Wij zorgen voor werktekeningen. 12 DECEMBER 10 OKTOBER 14 FEBRUARI 11 APRIL jjxgifltèjs;: FIETSEN<?x) EN WANDELEN O MET A.DE KIND EN E. BOGAERT ELKE 2e ZONDAG VAN DE MAAND (juli en au gustus uitgezonderd) Vertrek te HALF TIEN aan INTERJUTE in de Mo lenstraat KAPELLEBRUG/CLINGE 8

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1982 | | pagina 10