VELDWAARNEMINGEN Van de verbodsborden die eromheen zijn opgesteld, trekt zich name lijk geen één Belg iets aan, zoals ons reeds vele malen is gebleken. Met dank aan B.H.Grootjans te Terneuzen en F.K.Haak te Hoek voor het verstrekken van hun gegevens. M.A.Buise, Julianalaan 11, Hulst. BLOK, A.Ao, en M.ROOS, 1977. Blauwe Reigercensus 1970-1976. Het Vogeljaar 2jj: 205 - 223. BUISE, M.A., 1977* Het Groot Eiland, centraal Hulst. SPONSELEE, G.M.P., 1973» Enige gegevens over voormalige en huidige kolonies van de Blauwe Reiger in oostelijk Zeeuws - Vlaanderen. Het Vogeljaar 21_: 285 - 294» KORTE MEDEDELINGEN, bestemd voor de volgende Steltkluut, dienen uiterlijk 15 februari in het bezit van de redactie te zijn. VELDWAARNEMINGEN XLI, samengesteld door T.Ysebaert. KUIFAALSCHOLVER14-9, 1, Hellegat, TY+MD. ZWARTE OOIEVAAR: 2-8. 1, Saeftinghe, AvdW. ROERDOMP: 20-7, 1, Vlaamse Kreek, AvdW+JvH. WOUWAAPJE: 8-8, 1d, Groot Eiland, CS. KWAK: 10-4, 1, Braakman-noord, JvdS. SMIENT: juni/juli, Vlaamse Kreek steeds aanwezig tot exx.JvH/AvdW. 17-8, 1c?De Vogel, TY+MD. KRAKEEND: 4-9, 2 Vlaamse Kreek, AvdW. BRANDGANS: 6-6, 1, Saeftinghe, AvdW. 14-6, 2, Saeftinghe, JvH. 20-6, 2, Saeftinghe, AvdW+ThvdW. 21-6, 2, Saeftinghes, HvD. RIETGANS: 7-6, Saeftinghe, JvH. ZWARTE WOUW: 10-6. 1, LouisapolderAvdW. VISAREND: 30-8, 1, Vlaamse Kreek, WN 2-9, 1, Saeftinghe, FB. BLAUWE KIEKENDIEF: 8-8, 1?, Saeftinghe, AvdW. BUIZERD: 4-9, 1, PauluspolderTY+MD. HAVIK: 26-7,1, WMZ bossen Clinge, JvH+CvH. SPERWER: 19-9, 1, Hulst, MB. P0RSELEINH0EN3-9, 1, Braakman-noord, JvdS. 5-9, 1, Saeftinghe, AvdW, eerder gezii STRANDPLEVIER15-8, 32 (één groep), Hellegat, TY+MD POELSNIP: 13~9, 1, Koegat Vogelwaarde, PD+PdM. 27, Vlaamse Kreek, JvH. 24, Saeftinghe, JvH. 4. Hellegat. TY+MD. enkele rietgans REGENWULP: 15-7 19-7 15-8 15-8 29-8 14-9 en JvH. 4, Saeitmghe, JvH. 4, Hellegat, TY+MD. 1Schor van Baalhoek, TY+MD. 19, Vlaamse Kreek, AvdW. 1, Hellegat, TY+MD. 2 0

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1982 | | pagina 22