Datum 4/1 2/2 1/3 5/4 3/5 7/6 5/7 6/9 1/11 6/1 Deelnemers 4 4 3 7 15 17 11 6 9 6 Waargenomen: Fuut - - 4 - - - 4 - Dodaars - 1 - - - - - 7 Blauwe reiger - - 1 8 3 2 6 2 2 1 Wilde eend - 2 - - - 40 25 Wintertaling - - 6 - - - - 3 - Smient - - - 4 - - - - - - Slobeend - - - - 4 - - - - - - Kuifeend - - - 25 - - - 24p - - Tafeleend - 4 Grote zaagbek - - - 2 - i- - - - Bergeend - - - - 6 - 2 - - - Kolgans 20 240 Knobbelzwaan - - - 3 - 2 - - 2 1 Buizerd 1 'W 1 2 - Sperwer - - 1 - - - - 1 - 1 Bruine kiekendief 6 4 - - Torenvalk - 2 1 3 1 1 5 - 3 2 Ruigpootbuizerd 1 Patrijs 7 10 Fazant' - - - - - - - - 2 - Waterhoen - - - 6 4 4 8 - - 6 Meerkoet - 20 - 18 4 6 25 6 25 40 Scholekster /7"~! - - 6 - - 5 - - - Kievit qqCaëg 'yrv - 6 12 - - 20 40 23 45 Watersnip - - 1 - - - - 2 - Wulp - - 35 - - - - 85 - Zilvermeeuw 20 25 - 1 2 - - 8 250 80 Kokmeeuw .«stlL - 4 - 200 Holenduif - 6 4 4 4 - - - - Houtduif 80 - 25 80 12 12 25 270 1 40 Tortelduif - - - X 8 20 - - - Turkse tortel - - 4 - 12 3 2 6 - - Koekoek - - - 3 17 4 - Gierzwaluw - - - - - - 15 - - - Groene specht - - 1 - 2 2 - - - - Grote bonte specht 1 1 1 - 1 2 4 - 3 3 Veldleeuwerik - - 25 8 4 4 8 - 15 4 Boerenzwaluw 20 20 - Huiszwaluw - - - - - - 40 70 6 - Graspieper - - 2 20 2 - 20 12 70 8 Boompieper - - - - 9 6 4 - - - Witte kwikstaart - - 6 - 2 4 - - Gele kwikstaart - - - - - - 5 44 - Winterkoning 4 - 6 12 20 20 - - 8 3 Heggemus - - 8 - 2 - - 12 6 - Grote lijster - 2 20 1 2 2 - 10 12 50 - Kramsvogel - - 40 - - - - 1 50 8 2 5

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1982 | | pagina 27