EXCURSIEVERSLAG EN P.S. De vruchtbare samenwerking tussen de twee "Vogelwachten, pleit er voor dit vaker te doen: meer deelnemers, meer gezame- lijke projecten, minder kosten. NACHTEGAALEXCURSIE HOGE BERG SAS VAN GENT, 1 ME11981 J. van der Kammen was verhinderd om deze excursie op "zijn" grondgebied te leiden. Was het daarom dat de Nachtegaal zich niet liet horen? Hij was wel enige dagen eerder ter plekke ge signaleerd. Geen Nachtegaal, wel 7 tot op het bot verkleumde excursie- gangers onder leiding van B.Grootjans en A. de Kind en een hoop te genieten. De "Hoge Berg" ligt in de achtertuin van de Glasfabriek en werd gevormd uit bedrijfsafval. De berg ont wikkelde tot een bosachtige enclave temidden van een klein schalig weide-heggenlandschap, met vlakbij de vogelrijke be- zinkvijvers van de suikerfabriek, Meteen elementen voor een tevens zeer gevarieerde wereld van vogels (en uiteraard ook planten, doch daarvoor werd het algauw te donker!). Terwijl je door een levendig gevarieerd bos wandelt, hoor je een pioniervogel als de Kluut vanop het slik en vanuit een weideheg: de Geelgors! Al met al een belevenis. De avondlijke sfeer werd geaccentueerd door het zicht van Steenuil, Ransuil en Kerkuil en het weemoedige gekoer van veel Houtduiven die het bos opzoeken als slaapplaats. De muziek werd verzorgd door een concert van: Zwartkop, Roodborst, een enkele Fitis, veel Merel, Zanglijster en Wintekoning naast Grote lijster. Verder waargenomen soorten: Bergeend, Wilde eend, Meerkoet, Waterhoen, Tureluur, Kievit, Fazant, Boerenzwaluw, Huis zwaluw, Spreeuw, Graspieper, Ringmus, Groenling, Kneu, Ekster. Duur excursie 21.00 - 22.30 uur. Jan Lievens, Hulst. GROOT EILAND, 9 ME11981 Met een goed vogelweertje, waarbij de zon zich voortdurend liet zien, vertrokken we zo'n 40 man sterk voor een gezellige tocht. We kregen nu eens de unieke kans om op het Eiland zelf te gaan kijken i.p.v. steeds van af de buitenkant ernaar te turen met de kij ker. Jong en oud waren sterk vertegenwoor digd en het was erg leuk om weer eens wat nieuwe gezichten onder de excursiegangers te zien. De Wielewaal liet vanaf zijn oude vertrouwde plaatsje in de populieren z'n melodieuse zanggeluid horen, Terwijl boven de plasjes 3 soorten zwaluwen pogingen on- namen om enige insekten te vangen, resp.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1982 | | pagina 30