EXCURSIES BOOTTOCHT WESTERSCHELDE Zondag_7_februari.Winterwandeling olv M.Kindt in de omgeving van Sluiskil, afhankelijk van de weersomstandigheden in de polder of langs het ka naal. Aanvang 14-00 uur; duur ca 3 uur. Verzame len in de Leidinglaan: aan de westkant van het kanaal de 1e afslag komende van Sas van Gent, de 2e komende van Terneuzen. In beide gevallen ziet U de Leidinglaan dan voor U liggen. Zaterdag_1j5 februari^ Knotdag. Zie elders. Zondag 14 februari^ Wandeling olv A. de Eind. Zie elders Donderdag; 1_8_februariLedenbijeenkomst. Zie el ders Zaterdag_20 februari^ Vaartocht Westerschelde Zie elders. jZaterdag_27 februari^ Excursie in de Putting olv M.Buise. Verzamelen te 9.00 uur aan de kerk te Hengstdijk. De Put ting aan het eind van de winter; in het voorjaar - zie 27 maart - en wat verder naar de zomer op: zie tzt excursies april. Wandelingen van telkens ca 3 uur. Woensdag_3_maart_:_ Enutselavond in Axel. Zie elders. Zaterdag_6_maart_1_ Wandeling olv T.Totté in een bijna onbe kend gebied: de Eop van Ossenisse, met drukke hoogwatervluchtplaatsenstrand- en poldervogels. Verzamelen te 9-30 uur bij de campings Zeemeeuw en Mussennist, iets ten noorden van Zeedorp aan de zeedijk (de weg onderlangs de zeedijk blij ven volgen). Duur tot ca 12.00 uur. Zondag_14: maart. Pietsen met A.de Eind. Zie el ders Maandag; £2_maart_j_ Van 20.00 tot 22.30 uur in Den Dullaert te Hulst: discussie-avond. Zie elders. Zaterdag_27 maart. De Putting in maart. Excursie olv. M. Buise. Verzamelen aan de kerk té Hengstdijk te 9.00 uur. Duur tot ca 12.00 uur. De derde wandeling in deze serie is voorzien op 17 april. Aankondiging volgt in volgende Stelt- kluut _Zaterdag_3_a_pril_;_ Bezoek aan de ganzen-tentoonstelling in het Zeeuws Biol. Museum. Met particuliere auto's. Voor meer informatie zie elders in deze Steltkluut. o o ZATERDAG 20 EEBR.UARI vanuit de haven van Wals oorden. Vertrek 10.00 uur; terug rond 15.00 uur. Bel de penningmeester om te vragen of er nog kaarten verkrijgbaar zijn. Per persoon f 12.50. 2

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1982 | | pagina 4