KNOTDAG AXEL, 13-2-1982 Al direct om half twee, de officiële openingstijd, begon De Halle aardig vol te lopen. Bij binnenkomst stuitte men al direct op een bijna twee meter lange kaart waarop nauwkeu rig stond aangegeven waar er de afgelopen tien jaar door de knotploeg is geknot. Binnen waren er stands van De Stelt- kluutHet Duumpje, WereldnatuurfondsZeeuws landschap, /D Ver. Hulster Popgroepen, ENFB, Werkgroep Kernenergie |<7 Z.Vlaanderen, Boekhandel Bellemans, Poto Erik Ossewaar- 11 de, houtsnijwerk, Den Tingel met biologische voeding en jj.f eenuitgebreide rommelmarkt, waar de meest uiteenlopende J artikelen verkocht werden als lectuur, kijkers, wat kip- Vy' pen en wilgepoten. De Halle was verder opgesierd Y :jj met een fototentoonstelling van de ANWB over knot te! wilgen en een tentoonstelling van twijgjes van de bekendste inheemse boomsoorten en de fotostand van De Steltkluut. Om twee uur vertrok een grote groep belangstellenden - ca 40 personen - voor een twee uur durende wande ling naar en in het Axelse Bos. Daar vertelde lucien Calle bij iedere boom- of struikesoort hoe deze in de winter te herkennen is, over hun herkomst en hun groei plaatsen. Voor het verslag: zie hierna. Inmiddels was A- drie Klaassen rond drie uur begonnen met het vertonen van de door hemzelf gemaakte film over de knotwilg en z'n snoeiers in O.Z.Vlaanderen en een diaserie over deze boom en zijn bewoners door Bouke G-rootjans. Voor hij de film vertoonde hield hij eerst een in leidend praatje. Drie keer werd de film die middag gedraaid zodat ruim 150 personen ervan hebben genoten. 15 tot 20 peuters bezochten de creche en wisten de ge zellige sfeer daar te waarderen. Maar tegen een uur of vijf hadden de kleintjes het wel gezien en werden ze op transport naar huis gesteld. Na een flinke tijd binnen hadden heel wat bezoekers om eens 'n luchtje te scheppen en wat in aktie te komen. Er werd 'n touwtrekwedstrijd gehouden tussen vegetarische en vleeseten de bezoekers. Aanvankelijk een zeer gelijk opgaande strijd, maar dank zij de hulp van een haastig toe gesnelde vegetarier moesten de vleeseters uiteinde- lijk het onderspit delven. In de wedstrijd tussen de langharigen en de kortharigen, waren de .laatsten numeriek in de minderheid. Om ge- zichtsverlies te voorkomen, hadden ze voor de zekerheid het uiteinde van hun touw maar aan een stevige paal vastgebonden (fOYyrn? Daarna bonden de deelnemers in kleine groepjes met VlWï i'! elkaar de strijd aan in de langzame-fietsen-race;.!W De combinatie van evenwichtskunst en zelfbeheersing c]1 bleek hier de ideale om te winnen. Tegen 'n uur of ,'t' ft 4 2

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1982 | | pagina 12