De Steltkluut „De Steltkluut" IS EEN UITGAVE VAN Vogelwacht Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen Verschijnt 6x per jaar. Dit periodiek is geheel gedrukt op kringlooppapier. Redactie: Marijke Harts en George Sponselee. Redactie-adres: Saxhavenstraat 5,4561 HB Hulst. BESTUUR: Voorzitter: G.M.P. Sponselee, Saxhavenstraat 5,4561 HB Hulst. Telefoon: 01140-13707. SecretarisJ.J.M. Lievens, Kievitstraat 27,4561 KK Hulst. Telefoon: 01140-14820. Penningmeester: N.H. v.d. Kerkhove, 't Zand 52a, 4576 CC Koewacht. Telefoon: 01146-670. Girorekeningnr. 265961 tnv. pnm. Vogelwacht De Steltkluut, Koewacht. Banken: Rabobank Nieuw-Namen, rekeningnr. 13.66.05.540, gironr. van de bank: 17.10.22. Banque de Paris et des Pays-Bas Hulst, rekeningnr. 63.42.27.637, gironr. van de bank: 42.43.292. Leden: E.G. Borm, Tivoliweg 12, 4561 HL Hulst. Telefoon: 01140-13143. B.M. Grootjans, Schuberthof 15,4536 AL Temeuzen. Telefoon: 01150-17669. A.R. de Kind, Populierenstraat 7,4564 CH St. Jansteen. Telefoon: 01140-12358. Peter A. Maas, Kipstraat 7,4589 KR Ossenisse. Telefoon 01148-2598. CONTRIBUTIE 1982: Jeugdleden (tot 18 jaar) 12,50; Volwassen leden: 20,-. Koninklijk goedgekeurd d.d. 3 juli 1974, nr. 96. Ontwerp omslag: G. van Avermaet, Oostakker. Druk: Grafische Industrie Duerinck-Krachten bv, Kloosterzande. De vereniging kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele ongevallen, verliezen van goederen, etc., tijdens door haar georgani seerde activiteiten. Het Bestuur

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1982 | | pagina 2