I 13 j u .mm:, - We maken ons allemaal (zeer terecht) druk en "bezorgd over wat er met de zeehondjes in Canada geheurt. Maar hier in ons eigen land, dicht bij huis, leven dieren die even wreed behandeld worden als de zeehondjes in Canada. Dat dier is de Vos- Aldus begint een recent verschenen stencil uitgegeven door De Vrienden Van De Vos. Wie kennis wil nemen van dé inhoud kan een exemplaar aan vragen bij W.v.Es, Roskam 24, 4851 TE ULVENHOUT. Graag, ter bestrijding van de kosten f 1.95 voor portokos ten bijsluiten. Bij de brochure is een stencilt je dat aan de minister van Landbouw gezonden kan worden. Er wordt voor de Vos gevraagd naar: een ruime schoontijd; jacht alleen met het geweer en alleen beheers jacht afschaffen premies op het doden van vossen; objectieve voorlichting over doen en laten van de Vos Het CNV - Centrum voor Natuurbescher mingseducatie - gevestigd aan de Ommeganckstraat 26, 2000 Antwerpen, tel. 031/31.84.81organiseert regel matig op diverse plaatsen in Oost- Vlaanderen zeer interessante wandelin gen. We noemen: Gentbrugge - Prov. Domein Wachtebeke - Heide Moerbeke Nachtzwaluwtocht - Waas munster - Sinaai - St.Niklaas en De Stroopers bij Klinge Vraag het programma voor 1982 aan op bovenstaand adres. Er zijn veel leu ke tochten bij, vlakbij huis. 12 DECEMBER jt j :N QVÊMÊ ÊR; 10 OKTOBER N I ■Xflv. FIETSENEN WANDELEN^) MET A.DE KIND EN E. BOGAERT ELKE 2e ZONDAG VAN DE MAAND (juli en au gustus uitgezonderd) Vertrek te HALF TIEN aan INTERJUTE in de Mo lenstraat KAPELLEBRUG/CLINGE 91

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1982 | | pagina 13