perioden waarin de jacht geopend is* m H (situatie februari 1982) Patrijzen Fazantehanen Fazantehennen Houtsnippen Van 1 september tot en met 31 december daaraanvolgend Van 15 oktober tot en met 31 januari daaraanvol gend Van 15 oktober tot en met 31 december daaraanvolgend Van 15 oktober tot en met 31 januari daaraanvol gend klein wild 0 1 H Hazen Van 15 oktober tot en met 31 december daaraanvolgend Grauwe ganzen, kol- en rietganzen, behalve kleine rietganzen Wilde eenden (Anas pla- tyrhynchos) Meerkoeten, slobeenden en wintertalingen Smienten, pijlstaarten, ta fel-, krak-, topper- en kuif- eenden Van 1 september tot en met 31 januari daaraanvol- WdtGTWIld gend, doch uitsluitend gedurende dat gedeelte van het etmaal dat gelegen is tussen een half uur vóór zonsopgang en des voormiddags 10 uur. Van 24 juli tot en met 31 januari daaraanvolgend Van 18 augustus tot en met 31 januari daaraanvolgend Van 1 september tot en met 31 januari daaraanvolgend Watersnippen Van 18 augustus tot en met 31 januari daaraanvolgend Goudplevieren Van 1 november tot en met 31 december daaraanvolgend Bunzings, hermelijnen en wezels Van 15 juli tot en met 15 februari daaraanvolgend overig wild Houtduiven, zwarte kraaien, kauwen, eksters, konijnen, vossen en ver wilderde katten Van 1 januari tot en met 31 december daaraanvolgend Vlaamse gaaien Van 15 juli tot en met 30 april daaraanvolgend behoudens wijzigingen JACHTRAAD en JACHTFONDS: Boerhaavelaan 3, 2713 HA Zoetermeer, tel. 079-510234. MINISTERIE LANDBOUW EN VISSERIJ, DIRECTIE FAUNABEHEER: Als Loven. Corresp.adrespostbus 346, 2700 AH Zoetermeer. SECRETARIAAT WILDSCHADECOMMISSIE: Westsingel 58, 4461 DM Goes, tel. 01100-16440. 97

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1982 | | pagina 19