Cv. d .Hoof t"Wat doe je nog meer dan tranen in je ogen krijgen als je ziet dat een waardevol gebied, met kwetsbare vegetatie, ernstig beschadigd geworden is"? Antwoord: "Als het particulier bezit is niets". Er van uitgaande dat het geen opzet is maar gebrek aan kennis, kennis zowel tav. de waarde als tav. het mogelijke beheer. Wat doe je dan? Helaas ook niets. Eigenlijk zou je de mogelijkheid moeten hebben gevraagd (of ongevraagd) beheersrichtlijnen te verstrekken. Wij missen ten enenmale de mankracht daarvoor, maar de suggestie zal worden doorgegeven aan de Prov. Planologische Dienst die misschien van uit de uitgevoerde en in uitvoering zijnde inventarisaties derge lijke richtlijnen kan opstellen. Het betreft in het algemeen gebieden die niet in handen/beheer van NB-organisaties zijn, maar wel als NB-gebied bestemd zijn. E.Vermandei vroeg of De Steltkluut de gemeenten suggesties wil aandragen voor uitvoering van het plan van der Louw: werkloze jongeren die op basis van vrijwilligheid iets willen doen. We zullen een lijst opstellen met wat zou kunnen gebeuren en die de gemeenten doen toekomen. We houden ons voor suggesties zeer aanbevolen Verder kwam aan de orde: Ganzenkwestie Terschelling en acties SKP daarop (hr v.d.Bergh). Belangrijkste beleidpunt van De Steltkluut in de toekomst, (P.Tombeur). Antwoord: Biotoopbescherming. De mogelijkheden en onmogelijkheden van de bescherming van het Selenapoldertje (achter Gasdam in Saeftinghe, thans planologisch beschermd) en het nadeel van voederen (teveel eigenlijk van vogels met name van duiven (R.Martinet) Mogelijkheden tot meer contact met Belg.aanverwante verenigingen (o.a. deelnemen aan excursies) (C v. d .Hoof t) Zoveel mogelijk zal in De Steltkluut gewezen worden op excursies in Vlaanderen. Bacterievuurbestrijding en de aanplant van populieren (Hr Sanders). Het beheer van het Axelse Bos (Hr Schutz); de verstandhouding met de landbouw (Hr Steyaart) en de Jeugdnatuurwacht in Hulst. (E.Vermandei)Wat dit laatste betreft, we hebben de gemeente ge vraagd deze club weer wat leven in te blazen of eventueel ons de mogelijkheid te geven de taak van de JNW over te nemen. Er is nog geen antwoord ontvangen van de gemeente. De discussies liepen door tot tegen elf uur. Ondanks het niet grote aantal aanwezigen (18) een vruchtbare avond, aanleiding voor het bestuur om op deze weg voort te gaan en dat één-twee keer per jaar te herhalen. Hulst, 25 april 1982. G.Sponselee. 126

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1982 | | pagina 16