OPEN EXCURSIES SAEFTINGHE Een zeer groot gedeelte van het Land van Saeftinghe is niet vrij toegankelijk. Het is echter mógelijk om onder deskundige leiding met een groep een excursie door het terrein te maken. U dient zich schriftelijk te wenden tot de beheerder, de heer J.Th.M. Neve, Middelweg 1,4569 PA Graauw. Open excursies, waaraan u zonder voorafgaande aanmelding kunt deelnemen worden gehouden op de vrijdagen: 28 mei en 11 juni te 13.00 uur; 23 juli te 9.30 uur; 13 augustus, 27 augustus en 10 september alle te 13.00 uur. Vertrek vanaf Emmahaven in de gemeente Hulst. Voor deelnemers gelden de volgende voorwaarden: gezien de aard van het terrein en de zwaarte van de tocht (modder, geulen, drijfzand e.d.) kunnen geen kinderen onder 10 jaar en mensen die niet al te gezond, of slecht ter been zijn, aan de tocht deelnemen. als kleding wordt aangeraden: niet al te nieuwe kleren en goed passende, kniehoge laarzen. In de zomer eventueel schoeisel dat nat mag worden. de duur van de tocht is 3 a 4 uur. de kosten bedragen 5,- of Bfrs. 100 per persoon; personen onder de 16 jaar betalen 2,50 of Bfrs. 50. Begunstigers van de Stichting "Het Zeeuwse Landschap" kunnen gratis aan de tochten deelnemen. de kosten dienen na afloop voldaan te worden bij de gids. DETERMINATIE-CURSUS 1982-11 Als vervolg op de succesvolle cursus Planten determineren van dit voorjaar, geeft H.Maas in de nazomer nog een korte cursus. Drie avonden voor gevorderden over "moeilijke soorten": gras sen, composieten, varens, zuring- soorten, ganzevoet en WAT DE CUR SISTEN ZELF MEEBRENGEN. Daarvoor zijn 5 tot 10 exemplaren per soort nodig. Uiteraard GEEN BE SCHERMDE planten. De avonden worden gegeven in het biologielokaal' van Jansenius SG te Hulst. Data: 30 augustus/ 6 en 13 september. Tijd: telkens van 19-30. tot 21 .30 uur. Gewerkt wordt met Heukels' Flora van Nederland. Enkele ex. alsmede loupes zijn aanwezig. De kosten bedragen f 7.50 voor de drie avonden. Er is maxi maal voor 25 deelnemers plaats. Aanmelden door storting op giro 265962 van onze penningmeester te Koewacht voor 20 augustus a.s. Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met de ZYU. Flora van Nederland v H. Heukels en dr. S.J. van Ooststroom De geïllustreerde Flora van Nederland mag zich verheugen in een toenemen de belangstelling. In de 19e druk zijn de wetenschappelijke namen van de soorten voor zover nodig aangepast aan de jongste ontwikkelingen in de systematiek. Andere wijzigingen betref fen de groeiplaatsen van planten, in verband met het steeds verder terug dringen van vele plantensoorten door cultuurtechnische maatregelen en ver ontreiniging. De 19e druk verschilt wat de tabellen betreft zo weinig van de 18e druk, dat beide drukken zonder bezwaar naast elkaar kunnen worden gebruikt. 90 01 38001 8 19e dr geb 925 p f 56,00 115

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1982 | | pagina 5