VONDSTEN UIT SCHORREN EN SLIKKEN Oud-Ossenisse/Oud-Hontenisse/Saeftinghe Cyclus georganiseerd door ZVU - De Steltkluut - Oudheidkun dige Kring De Vier Ambachten. MAANDAG 20 september, 20.00 uur in DE HALLE te AXEL. Inleiding door: K.Brand: historische ontwikkeling; J.Grermnen: landschap; G.Sponselee: flora en fauna; Lezingen met dia's. Toegang: leden van organiserende verenigingen 1.-; niet- leden 1 50 DONDERDAG 30 september, 20.00 uur in DE HALLE te AXEL. Lezing met dia's door J.Steyns. Enkele vondsten worden getoond. Toegang: als op 20 september. ZATERDAG 2 oktober. EXCURSIES naar: de laagwaterli.in oostelijk van Saeftinghewaar vj ningsresten te vinden zijn. Leiding R.Bleyenberg. Veitrek te 9-00 uur vanaf Hedwigpolder (zie kaartje). Picknic rond 12.00 uur op de Noord. jLunch meenemen. Vrij stevige wande ling; aangepaste kleding vereist. VERDRONKEN LAND VAN SAEFTINGH3 bewo- IRTOGIN HEDWIGEPOLDER KONINGIN EMMAPOLDER graauV nieuw-namen PROSPER-N POLDER Oud-Hontenisse tegenover Kruispolder. Leiding J.Steyns. Vertrek te 8.30 uur aan het gemaal Kruispolder (zie kaartje). Vrij gemakkelijke tocht. Laarzen. GEEN DER DEELNEMERS IS BEVOEGD VONDSTEN VOOR ZICHZELF MEE TE NEMEN; AL HET GEVONDENE ZAL TER BESCHIKKING KOMEN VAN 'T STREEKMUSEUM IN HULST. ZATERDAG 9 oktober. BEZOEK aan STREEKMUSEUM te Hulst (even tueel wordt dat: tentoonstelling Oud-Hontenisse te Klooster- zande). Uit leg zal worden gegeven over de in de collectie aanwezige Scheldevondsten 116

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1982 | | pagina 6