Blauwborst neer "boven op de rug van het vrouwtje, en beide vogels gaan over tot paring. De maand mei breekt aan; Bosrietzanger en Snor zijn actief aan de kreek, en vanuit de populierenkruinen op de nabije dijken klinkt onophoudelijk de zang van de Wielewaal. Zo rond half mei verschijnt de eerste Grote karekiet aan de Vlaam se Kreek, en op 21 mei wordt een nieuw hoogtepunt bereikt in het leven van de kiekendieven: er zijn jongen op het nest!! Terwijl de beide oudervogels boven de rietvelden aan het jagen zijn, is zeer luid en doordringend vanaf de plaats van het horst de bedelroep van de jongen te horen. Vanaf deze dag zijn regelmatig zowel mannetje als vrouwtje gelijk tijdig aan de kreek te zien, op jacht naar prooi, hetgeen eens e meer een duidelijke aanwijzing is dat het broeden is geëindigd en dat er jongen op het nest aanwezig moeten zijn. De bedelroep s echter niet meer te horen. 1 67

Tijdschriftenbank Zeeland

de Steltkluut | 1982 | | pagina 25